Zorgen over toename vliegverkeer boven Krimpen

Zorgen over toename vliegverkeer boven Krimpen

624
0
DELEN
Foto Het Kontakt

SGP en Leefbaar Krimpen zijn bezorgd over de toename van het vliegverkeer boven Krimpens grondgebied. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die de twee fracties hebben ingediend.

Leen Pols (SGP) en Roell van de Ven (Leefbaar Krimpen) geven aan vernomen te hebben dat Rotterdam The Hague Airport het aantal vliegbewegingen wil uitbreiden van 21.600 naar 38.600 per jaar. Die uitbreiding kan zorgen voor geluids- en milieuoverlast. Ze vinden dat dit goed moet worden onderzocht. Bovendien is een uitbreiding van het aantal vluchten over een dicht bewoond gebied als Krimpen aan den IJssel om veiligheidsreden onwenselijk. Op de spreekuren van zowel SGP als Leefbaar Krimpen hebben bewoners hierover concrete vragen gesteld. De fracties begrijpen dat de economische voordelen groot zijn en dat er een goede afweging moet worden gemaakt.

Verkenner
Pols en Van de Ven willen van het college weten of ze de geuite zorgen over de mogelijke uitbreiding van het aantal vluchten delen. Pols: “Nu de provincie een verkenner heeft benoemd die alle onderzoeksvragen moet gaan verzamelen, is het volgens ons nu het moment om onze zorgen kenbaar te maken. De verwachting is dat de vliegbewegingen zullen verdubbelen en volgens de huidige aanvliegroutes zou een flink deel daarvan over onze gemeente gaan vliegen. Wij willen daarom weten of het gemeentebestuur goed op de besluitvorming hierover is aangesloten.”

De fracties vragen onder andere of de gemeente zich actief gaat opstellen over de besluitvorming rond de uitbreiding van de vluchten en welke acties er dan zullen volgen. Ze willen over de uitkomsten van de gesprekken ook actief worden geïnformeerd.

Bron: http://www.hetkontakt.nl/regio/krimpenerwaard/algemeen/106977/zorgen-over-toename-vliegverkeer-boven-krimpen?redir

DELEN

LAAT EEN REACTIE ACHTER