Westelijke randweg Woerden

Westelijke randweg Woerden

1133
2
DELEN

Woerden worstelt al jaren met de vraag hoe de stad bereikbaar te houden voor het gemotoriseerde verkeer. Het project A12 BRAVO voorzag oorspronkelijk in de aanleg van een Westelijke randweg om de toegankelijkheid van dit deel van de stad te verbeteren.

Enkele jaren geleden heeft de provincie Utrecht haar steun aan deze weg geschrapt en is bij een deel van de Woerdense politiek terecht ook twijfel gerezen of deze weg wel bijdraagt aan de verbetering van de doorstroming en het milieu. De weg zou te duur zijn en een waardevol stuk Groene Hart zou verloren gaan. De stedelijke bebouwing gaat hier naadloos over in het open polderlandschap. Een uitzonderlijke situatie. Veel steden worstelen met de vraag hoe deze overgang te maken. Zo’n mooie overgang is hier aanwezig tot groot genoegen van de bewoners, wandelaars en fietsers en zou opgeofferd worden.

In 2013 heeft de Woerdense Raad de Wijzigingen op de Structuurvisie 2009 – 2030 vastgesteld na inspraak van bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. In deze Wijziging is het gebied vastgesteld als “groen – blauw” en is gesteld dat geen geld wordt gereserveerd voor de Westelijke randweg, gezien het marginale nut. Helaas weerhoudt dit sommige politieke partijen niet alsnog een draai te maken van 180 graden en de weg weer ter discussie te stellen. Op zijn vriendelijkst gesteld is dit een vorm van politieke onberekenbaarheid. Diezelfde politieke partijen presteren het in hun publiciteit Woerden in beeld te brengen als de hoofdstad van het Groene Hart. Je moet maar durven.

Eind 2017 is een politiek compromis gesloten waarin overeengekomen is een allesomvattende studie te laten uitvoeren naar kosten en baten van de randweg. De resultaten van deze studie zijn onlangs gepresenteerd. Ze bevestigen het vermoeden van de tegenstanders dat de kosten torenhoog zijn en de verkeershinder in de stad slechts marginaal verbetert. De vermindering van de milieubelasting (fijn stof o.a.) is zelfs nul. Het verlies aan natuur- en landschappelijke waarde daarentegen is evident.

Niettemin zijn er nog steeds lokale politici die halsstarrig vasthouden aan hun eerdere plannen en weigeren de feiten onder ogen te zien, waarschijnlijk gedreven door electoraal opportunisme met de Raadsverkiezingen in aantocht. De programma’s van de diverse partijen zijn duidelijk in de keuzes die zij maken. Gelukkig zijn er binnenkort verkiezingen die de Woerdenaren de mogelijkheid bieden hun stem te laten horen. Zij kunnen zich op democratische manier laten gelden in hun keuze voor of tegen.

Meer:www.geenrandweg.nl.

Jan van Oorschot
Foto’s van open ruimte en weg.

DELEN

2 REACTIES

 1. Beste heer van Oorschot,
  Los van de vraag of de westelijke randweg nuttig of nodig of wenselijk of overbodig is, heb ik een paar inhoudelijke opmerkingen:
  = u vermeldt in uw teksten:
  “Woerden worstelt al jaren met de vraag hoe de stad bereikbaar te houden voor het gemotoriseerde verkeer. Het project A12 BRAVO voorzag oorspronkelijk in de aanleg van een Westelijke randweg om de toegankelijkheid van dit deel van de stad te verbeteren. Enkele jaren geleden heeft de provincie Utrecht haar steun aan deze weg geschrapt en is bij een deel van de Woerdense politiek terecht ook twijfel gerezen of deze weg wel bijdraagt aan de verbetering van de doorstroming en het milieu”.
  == Het is echter anders. Oorspronkelijk financierde de provincie mee aan (een deel van) de westelijke randweg; terwijl de gemeente Woerden mee financierde aan (een deel van) de zuidelijke randweg. Deze financiële bijdragen zijn later uitgeruild. Het is dus niet zo dat de provincie de steun heeft geschrapt.
  “De weg wordt tien meter hoog vanwege de kruising met de spoorlijn”. Nu hangt de bovenleiding bij de spoorwegen in Nederland op ca. 5.50 meter. Tel er nog maximaal een meter bij voor de ophangdraad van de kettingophanging. Veel hoger dan 6.50 meter kom je dan niet. Bovendien wordt bij een viaduct de ophangdraad vaak lager gespannen tussen portalen op kortere afstanden dan op de vrije baan. Tien meter is dus nogal (veel te) ruim gerekend . . . .

  Ondergetekende was tot eind 2005 werkzaam bij de provincie Utrecht, o.a. als programmamanager van het project A12 Bravo.

 2. De westelijke randweg gaat ons 35 miljoen kosten; dat zijn duizenden euro’s per gezin. Alleen maar om verkeer dat niet uit woerden komt en er ook niet moet zijn te faciliteren. Ik denk dat er wel goedkopere en zeker effectievere manieren zijn om sluipverkeer te stoppen.
  Bovendien wordt er door de aanleg van een westelijke randweg de perfecte sluiproute gecreeerd tussen de A12, A2 en Amsterdam, waardoor het verkeer door de dorpen in de wijde omgeving alleen maar zal toenemen. Ik snap werkelijk niet dat er lokale partijen zijn die hier voor zijn, ik ga me ondertussen afvragen welke andere belangen er op de achtergrond meespelen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER