Voorofsche polder gereed voor komst weidevogels

Voorofsche polder gereed voor komst weidevogels

311
0
DELEN

Om weidevogels het naar de zin te maken hebben we in Voorofsche polder te Waddinxveen een perceel klaargemaakt voor de komst van de weidevogels. met de komst van de plasdras pomp op zonne-energie wordt het waterpeil in dit gebied gereguleerd.

Het gaat niet zo goed met de populatie weidevogels in Nederland. Door plaatsing van een plas dras pomp op zonnepanelen heeft het Zuid-Hollands gezorgd voor een drassig perceel in de Voorofsche Polder. Het drassige perceel heeft een enorme aantrekkingskracht voor weidevogels, zoals grutto’s, kieviten en tureluurs. Wormen kruipen in dit natte land eerder naar boven en daar kunnen vogels veel makkelijker met hun snavel bij komen. Het Zuid-Hollands Landschap heet daarom de weidevogels van harte welkom in de Voorofsche Polder in Waddinxveen.

Het perceel heeft z’n eigen waterpeil. En dat biedt voordelen. “Een hoger waterpeil is de sleutel tot een goed weidevogelbeheer”, aldus boswachter Maarten Laming van Het Zuid-Hollands Landschap. “We stemmen het peil daarom volledig af op de wensen van weidevogels. Als het te laag is pompt de plas dras pomp automatisch – vanuit de naastgelegen sloot – extra water het perceel binnen”.

Ook in de omliggende percelen is het goed toeven voor weidevogels. De droge percelen zijn ideaal om op te broeden. Bloemrijke weilanden trekken weer veel insecten aan, een belangrijke voedselbron voor jonge weidevogels. En de kuikens vinden er beschutting. Daarom zijn dit soort gebieden zo ontzettend belangrijk voor ze. Ook aan minder bekende weidevogels is gedacht. Zo staat er lisdodde langs de slootkant.

Daardoor ontstaan er mooie beschutte broedplekken voor slobeend en zomertaling. Soorten als veldleeuwerik en graspieper houden weer van wat hoger gras en ruigten.

Over het gebied:

De Voorofsche polder (31 ha.) is een onverstoord veenweiderestant tussen Waddinxveen en Boskoop. Het relatief kleine gebied is opmerkelijk rijk aan weidevogels, wat gezien de stedelijke elementen in de nabije omgeving opmerkelijk genoemd mag worden. Het weidevogelgebied is kwetsbaar voor verstoringen en de mogelijkheden voor de recreatie zijn daardoor beperkt. Vanaf de kade aan de westzijde is het gebied echter goed te overzien. Kijk meer informatie over dit gebied op: www.zuidhollandslandschap.nl/voorofsche-polder

DELEN

LAAT EEN REACTIE ACHTER