Verzet tegen plannen Ring Utrecht, Kamerverkiezingen cruciaal

Verzet tegen plannen Ring Utrecht, Kamerverkiezingen cruciaal

580
0
DELEN
Foto krachtvanutrecht-initiatief.nl

Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart volgend jaar valt er wat te kiezen. Laten we het Rijk zo’n 1200 miljoen euro besteden aan de verbreding van de A27 tot 14 à 15 rijstroken? Een plan dat ruim baan geeft aan autoverkeer, weer ten koste van omwonenden en Amelisweerd…

Het verzet wordt breder en de twijfel bij de voorstanders neemt toe. Maar liefst 1376 zienswijzen zijn ingediend tegen het Ontwerp Tracébesluit lees de samenvatting. De gemeenteraden van o.a. Utrecht, Bunnik en De Bilt zijn zeer kritisch. Ook de Provincie Utrecht zet vraagtekens bij nut en noodzaak en ziet onvoldoende natuurcompensatie in de plannen.

Er zijn genoeg alternatieven aangedragen, ook door de Kracht van Utrecht, die goedkoper en effectiever zijn. Hoog tijd om een andere keuze te maken.

In de Tweede Kamer hebben vooral D66, GroenLinks, ChristenUnie, SP en PvdD zich verzet tegen de plannen en moties ingediend voor o.a. oplossingen ‘binnen de bak’ en een maximumsnelheid van 80 km/uur. Helaas stuit dit nog altijd op verzet van de landelijke PvdA, die zich heeft overgeleverd aan de asfalt-agenda van de VVD minister. PvdA-fracties in gemeenteraden en Provinciale Staten zijn daar niet blij mee. De inhoud van de diverse verkiezingsprogramma’s is cruciaal.

Volgens de huidige planning wordt het eigenlijke Tracébesluit in de eerste helft van 2017 vastgesteld. Dat is (vermoedelijk) na de Kamerverkiezingen. Het betekent dat het nieuwe regeerakkoord beslissend zal zijn. En dan weegt de negatieve uitkomst van de maatschappelijke kostenbatenanalyse wellicht extra zwaar, nog afgezien van allerlei aspecten rond natuur en leefomgeving die niet goed in geld zijn uitgedrukt.

Bron: http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/nieuws-2/477-kamerverkiezingen-cruciaal-voor-plannen-verbreding-a27-door-amelisweerd?utm_medium=email&utm_campaign=Breed+verzet+tegen+verbreding+A12%2FA27%3A+…&utm_source=YMLP&utm_term=Een+uitgebreidere+versie+van+d…

 

DELEN

LAAT EEN REACTIE ACHTER