Verplaatsen grond aan banden in Alblasserwaard door GenX en PFOA in bodem

Verplaatsen grond aan banden in Alblasserwaard door GenX en PFOA in bodem

604
0
DELEN

In een gebied rond Dordrecht zit mogelijk PFOA en GenX in grond en grondwater. Het gaat daarbij onder meer om (delen van) de gemeenten Molenwaard, Giessenlanden, Papendrecht en Alblasserdam.

De chemische fabriek Dupont/Chemours in Dordrecht heeft in de periode 1970 tot 2012 de stof PFOA uitgestoten. ‘In mei 2017 is op basis van het luchtdepositie onderzoek bekend geworden dat naar alle waarschijnlijkheid een gedeelte van deze stof in de omgeving van de fabriek is neergeslagen.’

Dit meldt de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. ‘Er is deze zomer een aantal metingen gedaan waarbij deze stoffen zijn aangetroffen. De gemeten waarden liggen ruim onder de risicogrenzen voor de functie wonen met (moes)tuin. De aangetroffen verontreiniging vormt geen risico voor de gezondheid, maar heeft wel gevolgen voor (bouw)projecten in het gebied. Omdat het om een nieuwe stof gaat, moet eerst onderzocht worden waar de Pfoa zit. Daarna moeten er regels komen.’

Verplaatsen
Concreet betekent dit dat het verplaatsen van grond in de omgeving van de chemische fabriek Dupont/Chemours aan banden is gelegd. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft een handreikingmet daarin informatie hoe om te gaan met de grond verstuurd aan een groot aantal adviesbureaus, aannemers, projectontwikkelaars en grondbanken waarvan bekend is dat die in bovengenoemd gebied werken.

‘Uitgangspunt is dat schone(re) grond niet (sterker) verontreinigd mag worden door er verontreinigde grond op aan te brengen. Werkzaamheden kunnen doorgang vinden, grond afgraven kan ook gewoon doorgaan, alleen het hergebruik elders heeft extra beperkingen ten opzichte van voorheen.’

Gezondheid
De tot dusver gemeten waarden liggen volgens de Omgevingsdienst ‘zeer ver’ onder de risicogrenzen voor de functie wonen met (moes)tuin. ‘Er is dus geen risico voor de gezondheid.’

De dienst stelt dat het onderzoeksproces voorspoedig verloopt. ‘De verwachting is dat de doelstelling om voor het einde van het eerste kwartaal van 2018 meer duidelijkheid te hebben over de hergebruiksmogelijkheden van de grond, gehaald zal worden.’

Bron: Het Kontakt

DELEN

LAAT EEN REACTIE ACHTER