Vernatting van veenweidegebieden moet bijdragen aan realiseren van klimaatdoelen

Vernatting van veenweidegebieden moet bijdragen aan realiseren van klimaatdoelen

726
1
DELEN
Vernatting van veen

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft op 24 mei ingestemd met een motie van SP, D66 en GroenLinks waarin de regering wordt gevraagd een gedeeltelijke vernatting van veenweidegebieden.

De regering wordt gevraagd vernatting van veenweidegebieden in Nederland als optie mee te nemen om de klimaatdoelen die zijn gesteld te verwezenlijken.

De drie partijen wezen bij het indienen van hun motie op het feit dat in de veenweidegebieden het grondwaterpeil vaak wordt verlaagd, wat oxidatie van het drooggevallen veen en extra bodemdaling tot gevolg heeft. Alleen de Friese veengebieden zorgen daarmee al voor een jaarlijkse uitstoot van 1,5 miljoen ton CO2.

bron: Tweede Kamer, 24/05/16
Met dank aan AgriHolland B.V.

DELEN

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER