Verborgen Impact

Verborgen Impact

714
0
DELEN

Wanneer we het over het terugdringen van CO2 uitstoot hebben, kijken we vaak niet verder dan wat we zelf zien tijdens ons eigen gebruik. In het boek van Babette Porcelijn, ‘De verborgen impact’ wordt in samenwerking met het onderzoeksbureau CE Delft een meer volledige voetafdruk gemaakt voor die top 10 van alles wat we dagelijks gebruiken en die de grootste invloed hebben op het klimaat, zie http://www.thinkbigactnow.nl/. Per categorie verschilt de totale uitstoot en de oorsprong daarvan natuurlijk. Maar voor de hele top 10 blijkt dat wij eigenlijk maar een kwart van de uitstoot van broeikasgassen meerekenen, de rest is niet zichtbaar en wordt niet meegeteld. Hoe groot is onze werkelijke opgave dus? Moeten we niet een grotere inspanning plegen­?

Twee voorbeelden. Bijvoorbeeld ‘spullen’ ofwel alles wat we kopen aan kleding, gebruiksvoorwerpen, papier, elektronica en dergelijke. Zij dragen het meest bij aan de uitstoot van onze eigen uitstoot van broeikasgassen, maar slechts 10 % daarvan zien we en nemen we mee in berekeningen. De meeste producten worden immers in het buitenland geproduceerd. Die CO2 uitstoot van mijnbouw, industrie en transport tellen wij niet. Veel producten bevatten bovendien schadelijke stoffen, hebben land nodig (kleding) en ook die worden niet meegerekend in het plaatje van bijdrage aan het broeikaseffect. En wanneer we de spullen hebben weggegooid, vergeten we dat ze ook dan verbrand worden en dus uitstoot en giftige residuen geven.
Voor vlees liggen de bijdragen van broeikasgassen vooral op het gebied van landgebruik, ontbossing, teelt van veevoer en de overige broeikasgassen die door vee wordt uitgestoten. We rekenen ons zelf rijk door te stellen dat we maar 120 gram vlees per persoon per dag eten. Maar wanneer we het slachtafval en verspilling meerekenen dan consumeren we het dubbele gewicht.

De grootste bijdrage die we zelf kunnen leveren om klimaatneutraal te worden is minder gebruiken. Kijk eerst of je spullen kunt lenen, huren of leasen. Koop alleen wat je nodig hebt. Vlees staat op nummer twee van de top 10. Een paar dagen geen vlees, maar bijvoorbeeld bonen draagt veel bij aan een kleinere uitstoot van broeikasgassen.
Wees zuinig en creatief.

DELEN

LAAT EEN REACTIE ACHTER