Utrecht wil energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

Utrecht wil energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

1061
1
DELEN

Het college van burgemeesters en wethouders vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de startnotitie energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop. Dat betekent onder meer dat initiatiefnemers Eneco en Rijne Energie gevraagd wordt scenario’s voor een energielandschap te ontwerpen. De scenario’s moeten voldoen aan de voorwaarden uit de vastgestelde startnotitie. Deze voorwaarden zijn mede gebaseerd op het Stadsgesprek met de Regio. Dit zijn onder andere het behoud van natuurlijke, ruimtelijke en recreatieve waarden en de ontwikkeling van een samenhangend energielandschap. Ook moeten maatregelen worden genomen tegen geluidsoverlast en slagschaduw van windmolens en zijn er voorwaarden met betrekking tot financiële participatie. Met deze startnotitie reageert het college op de motie van de raad om duurzame initiatieven in dit gebied te stimuleren.

Utrecht organiseerde, samen met initiatiefnemers en in afstemming met de aangrenzende gemeenten, een ‘Stadsgesprek met de Regio’ over duurzame energieopwekking in Rijnenburg. Dit stadsgesprek had als doel om wensen en belangen over dit thema op te halen bij deelnemers uit de stad Utrecht, de omliggende gemeenten en bij grondeigenaren. De wensen en belangen zijn vertaald in de voorwaarden in de startnotitie.

Scenario’s Energielandschap
De gemeente vraagt de initiatiefnemers om verschillende scenario’s uit te werken. Op basis van deze scenario’s kan met belanghebbenden gezocht worden naar een goed evenwicht van wensen en belangen. De raad ontvangt de scenario’s en de belangenafweging in de loop van 2018. Zij is dan in de gelegenheid de scenario’s te toetsen op de voorwaarden uit de startnotitie, waarbij ze tegelijkertijd de belangen en de steun van de verschillende betrokkenen in het oog houdt. Het gekozen scenario wordt verwerkt in een bestemmingsplan.

De regio en provincie Utrecht zetten stevig in op duurzame energie, onder meer om te voldoen aan de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde tot 2 graden te beperken. Binnen de regio komt Rijnenburg hiervoor in aanmerking omdat dit poldergebied door de provincie als ‘pauzelandschap’ is bestempeld en de gemeente ervoor heeft gekozen dat hier in elk geval tot 2030 geen woningbouw komt.

Bron: Gemeente Utrecht

DELEN

1 REACTIE

  1. Uit dit artikel blijkt niet hoe groot de weerstand is in de omgeving. Wijkverenigingen van de Meern en Nieuwegein hebben zich verenigd, willen geen windmolens en zijn het niet eens met de locatiekeuze. Het is voor hen een gebied met hoge natuurwaarden (rand Groene Hart). Voor hen een stukje schaars groen, wat mogelijk gaat verdwijnen. Utrecht wil er veel en zeer hoge windmolens neerzetten en de Nedereindse waterplas volleggen met zonne-panelen.
    Na het vaststellen van de locatie vorig jaar zomer is de ‘samenspraak’ dit voorjaar pas opgestart.
    De locatie is van ‘bovenaf’ bepaald, samen met een energiecoorperatie uit Utrecht, Rijne Energie, die zegt de wensen en belangen van direct omwonenden te vertegenwoordigen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER