7 C
Nieuwkoop
dinsdag 19 februari 2019
Tags Omgevingsvisie

Tag: omgevingsvisie

Omgevingsbeleid Zuid-Holland vastgesteld

Gedeputeerde Staten hebben het Omgevingsbeleid Zuid-Holland vastgesteld dat bestaat uit de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en het Programma ruimte. Het Omgevingsbeleid vervangt alle huidige beleidsplannen en...

Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 aangescherpt

Op basis van ruim 100 reacties hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland de Omgevingsvisie NH2050 aangescherpt. In deze visie staat beschreven hoe de provincie de...

Nationale omgevingsvisie helpt bij energietransitie, extra woningbouw en kringlooplandbouw

Nederland groeit en gaat de komende decennia flink veranderen door  de klimaatverandering, het verduurzamen van onze energievoorziening, de bouw van 1 miljoen extra woningen, de noodzakelijke verbetering van de bereikbaarheid en de omslag...

Ook Nieuwe Ladder Duurzame Verstedelijking vereist behoefteraming voor nieuwbouw in binnenstedelijk gebied

Op 1 juli 2017 wijzigt de wet over de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Bureau Stedelijke Planning en Stibbe hebben de wijzigingen geanalyseerd en concluderen...