15 C
Nieuwkoop
zaterdag 20 oktober 2018
Tags Natuurbeleid

Tag: natuurbeleid

Naar het Natuur Netwerk Nederland – Ligt ons natuurbeleid nog op koers?

Nederland heeft het natuurbeleid sterk omgevormd. Met de herijking en omvorming van de Ecologische Hoofdstructuur tot Natuur Netwerk Nederland is het beoogde oppervlak verkleind,...

Boeren voelen zich belemmerd door nieuw natuurbeleid veenweidegebied

Agrariërs in de Krimpenerwaard kunnen zich niet vinden in het nieuwe beleid, dat provincie en gemeente in juni voor het veenweidegebied hebben vastgesteld. Volgens Jaap Schep...

EU natuurbeleid effectiever door meer aan te sluiten bij uiteenlopende perspectieven van mensen op...

Het verlies van biodiversiteit in Europa is een belangrijk en hardnekkig probleem. Het vóórkomen van veel soorten zal naar verwachting verder dalen tussen nu...

Veranderend natuurbeleid leidt tot andere geldstromen naar natuur

Nederland gaf de afgelopen 15 jaar gemiddeld 1,1 miljard euro per jaar uit aan natuur- en landschap. Er zijn sterke jaarlijkse fluctuaties, maar de...