7 C
Nieuwkoop
dinsdag 19 februari 2019
Tags Duurzaamheid

Tag: duurzaamheid

Energiebespaarfonds maakt verduurzaming aantrekkelijker voor VvE’s

Het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) groeit naar 600 miljoen euro en ontwikkelt op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nieuwe financieringsproducten. Het...

Energietransitie: VBO Makelaar pleit voor duurzaamheidscollectief

Om de CO2-uitstoot te reduceren wordt in de (nog af te ronden) Klimaatakkoorden nadrukkelijk een bijdrage van de gebouwde omgeving gevraagd. Brancheorganisatie VBO Makelaar...

Begroting 2018: Zuid-Holland investeert extra in economische groei en duurzaamheid

Gedeputeerde Staten (GS) willen in 2018 extra investeren en de koers die is ingeslagen met het coalitieakkoord Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker vervolgen.  “In meerdere...

‘12 geboden’ voor effectieve investeringsagenda

Welke investeringen zijn noodzakelijk om Nederland op lange termijn welvarend, duurzaam en aantrekkelijk te houden? Het antwoord op die vraag heeft Bouwend Nederland in...

Zuid-Holland stopt 35 miljoen in potje voor duurzame innovaties Windmolens

Bedrijven die zich bezighouden met energie-innovaties kunnen een flinke subsidie krijgen van de provincie. Zuid-Holland heeft 35 miljoen beschikbaar gesteld voor een innovatiefonds voor...

Decentrale overheden presenteren duurzame investeringsagenda

Om de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland te versnellen, slaan gemeenten, provincies en waterschappen de handen ineen. Zij presenteren een gezamenlijke investeringsagenda...

Kennis essentieel voor een duurzaam welvarend Nederland

De Nederlandse economie heeft de komende decennia dringend behoefte aan wetenschappelijk onderzoek van wereldklasse. NWO stelt dat in het position paper 'Kennis essentieel voor...

Provincie wil ‘één cv-systeem’ voor duurzamer Zuid-Holland

De provincie wil 'één cv-systeem' voor Zuid-Holland. Dat systeem moet ertoe leiden dat Zuid-Holland duurzamer wordt, zodat de regio binnen vijftien tot twintig jaar...