0 C
Nieuwkoop
woensdag 23 januari 2019
Tags Biodiversiteit

Tag: biodiversiteit

Deltaplan voor herstel biodiversiteit in Nederland gepresenteerd

Een brede maatschappelijke beweging heeft op 19 december in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag hun aanpak voor natuurherstel in Nederland gepresenteerd. De deelnemers zijn...

Investeringen in natuur hebben effect

Provincies liggen op koers met hun inspanningen om de biodiversiteit te vergroten en de natuur robuuster te maken. Zij hebben met het Rijk afgesproken...

Provincie Noord-Holland investeert € 196 miljoen in biodiversiteit

De provincie Noord-Holland investeert veel in haar natuur om de biodiversiteit te versterken. Denk aan het ontwikkelen van nieuwe natuurgebieden, betere omstandigheden voor weidevogels...

Succes en falen van groene initiatieven in beeld

Wageningen Environmental Research is nagegaan welke factoren bepalend zijn voor het succes of falen van groene initiatieven van bedrijven en burgers en voor hun...

Mini-stadsbosjes zijn goed voor de biodiversiteit

‘Tiny Forests’ zijn kleine stadsbossen, zo groot als een tennisbaan, waarin een groot aantal boomsoorten wordt gepland om een zo hoog mogelijke biodiversiteit te...

Biodiversiteit uiterwaarden toegenomen door rivierverruimende maatregelen

Er keren steeds meer bedreigde en beschermende soorten vogels en zoogdieren terug in de uiterwaarden van het Nederlandse rivierengebied. Dat komt door de aanleg...

EU natuurbeleid effectiever door meer aan te sluiten bij uiteenlopende perspectieven van mensen op...

Het verlies van biodiversiteit in Europa is een belangrijk en hardnekkig probleem. Het vóórkomen van veel soorten zal naar verwachting verder dalen tussen nu...

‘Intensieve landbouw is urgenter probleem voor biodiversiteit dan opwarming aarde’

Voor de biodiversiteit op aarde vormt landbouw een veel acutere bedreiging dan het veranderende klimaat. Dat schrijven vier biologen en milieukundigen in het wetenschappelijke...