Symposium Oude Hollandse Waterlinie 24 oktober

Symposium Oude Hollandse Waterlinie 24 oktober

749
0
DELEN

Op maandagmiddag 24 oktober organiseert de Stichting Groene Hart in het oude stadhuis van Oudewater een symposium onder het motto: Vestingsteden in de linie. Gastheer is burgemeester Pieter Verhoeve, gespreksleider is Sjoerd Veerman.

Vragen
Hoe kunnen de vestingsteden samenwerken bij planologische bescherming van hun waterlinie-erfgoed?
Wat is de visie van de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed?
Van de provincies Utrecht en Zuid-Holland?
Wat zijn best practices van de vestingsteden?

Sprekers zijn: Joke Kramer (Stichting Groene Hart), Loes van der Vegt (Land-id), Marina Lameris (bureau Tast) en Els Romeijn (Rijksdienst voor Culturele Erfgoed). Verder treedt het Salonorkest van de Gouden Eeuw op.

Het is symposium moet een aanzet geven tot samenwerking en te komen tot eenheid in bestuurlijke beslissingen t.a.v. de linie. Van de linie weer één samenhangend geheel maken, net zoals Menno van Coehoorn het had bedoeld. De Stichting Groene Hart wierp zich in de voorbije jaren op als conservator van de Oude Hollandse Waterlinie, simpelweg omdat niemand anders zich er om scheen te bekommeren. Jaloers werd gekeken naar de bescherming en waardering die Nieuwe Hollandse Waterlinie mocht genieten.

Maar hoe staat het met de Oude Hollandse Waterlinie?
Dit unieke 17de eeuws militair-strategisch landschap met afwisselend inundatiegebieden en pittoreske vestingstadjes krijgt niet de aandacht en bescherming die het verdient.
Dat kan en moet beter!

Noteert u dus vast in uw agenda: maandagmiddag 24 oktober aanvang 13.30 uur in het Oude Stadhuis te Oudewater en meld u aan via contact@stgroenehart.nl
U ontvangt dan het volledige programma van die middag.
www.ontdekdewaterlinie.nl

DELEN

LAAT EEN REACTIE ACHTER