Startsein voor proef bodemtemperatuur en bodemvocht in Utrecht-West

Startsein voor proef bodemtemperatuur en bodemvocht in Utrecht-West

543
0
DELEN

In aanwezigheid van Mirjam Maasdam, gedeputeerde Landelijk Gebied, is het startsein gegeven voor een proef met meters voor de bodemtemperatuur en bodemvocht bij achttien agrariërs. Melkveehouder Jan Graveland heeft als eerste agrariër in Utrecht-West de meter voor bodemtemperatuur op zijn bedrijf in gebruik.

De bodemtemperatuur is bepalend voor het begin van de groei van het gras in het voorjaar. Het begin van de grasgroei is weer van belang voor het juiste moment van bemesten. Bemesten als het gras nog niet gaat groeien, zorgt dat de mest niet benut wordt en naar het oppervlaktewater kan afspoelen. Dat heeft gevolgen voor de waterkwaliteit. Bij te laat bemesten profiteert het gras niet optimaal van de mest.

Gedeputeerde Mirjam Maasdam: “Deze meters maken precisie landbouw nog beter mogelijk en helpen zo de innoverende melkveehouders en andere geïnteresseerde koplopers in Utrecht-West, de kringloop op hun bedrijf verder te sluiten en deze kennis te delen. Een mooie stap op weg naar circulaire landbouw : een wezenlijk onderdeel van onze in ontwikkeling zijnde landbouwvisie.

In het project Bodemtemperatuur afhankelijk bemesten grasland veenweiden wordt bij achttien agrariërs onderzocht in hoeverre bodemtemperatuur en bodemvocht beter kunnen worden benut voor het bepalen van het bemestingstijdstip. Deze boeren zijn geïnteresseerd in het vaststellen van het juiste tijdstip van bemesting of willen begrijpen of hun huidige werkwijze optimaal is. De meters genereren real-time data die op ieder moment door de boer ingezien kunnen worden, ook op de smartphone. Door bodemvocht en bodemtemperatuur te meten kan dit tijdstip worden bepaald of kan achteraf worden beoordeeld of de melkveehouder optimaal heeft gehandeld.

Tegelijkertijd zijn er de projecten Polderkennis op Peil en Proefpolder Kringlooplandbouw met agrariërs in Utrecht-West waarin het tijdstip van bemesting relevant is voor de doelen van deze projecten. Een aantal van die agrariërs krijgt een meter. De meters worden eigendom van het KTC Zegveld (Kennis Transfer Centrum) en kunnen vervolgens worden uitgeleend aan de boeren.

Het project wordt gefinancierd vanuit het overkoepelende Programma Aanpak Veenweiden van de provincie Utrecht Het programma heeft o.a. als doel bodemdaling af te remmen, duurzame landbouw en duurzaam waterbeheer te krijgen in het veenweidegebied.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER