Schultz pleit voor 200 miljoen extra voor klimaatadaptatie

Schultz pleit voor 200 miljoen extra voor klimaatadaptatie

542
0
DELEN

Demissionair minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vindt dat haar opvolger 200 miljoen euro per jaar extra zou moeten uittrekken om toekomstige wateroverlast als gevolg van klimaatverandering tegen te gaan.

Aan de lat
De minister kwam met haar pleidooi voor een nieuwe fonds binnen het Deltaprogramma tegemoet aan de wens van waterschappen, provincies en gemeenten. Deze staan momenteel aan de lat voor de kosten om (lokale) overlast op te vangen. Schultz hield haar pleidooi voor het extra geld maandag in Den Haag tijdens de zogenoemde Waterschapsdag zoals die jaarlijks wordt georganiseerd door de Unie van Waterschappen. Het thema van dit jaar was klimaatadaptatie binnen het waterbeheer: hoe moet Nederland zich voorbereiden op het steeds extremer wordende weer, waarin steeds heviger regenval en langere periodes van droogte elkaar afwisselen.

Schade terugdringen
Lokale overheden zijn al jaren bezig om niet alleen de kans op wateroverlast te beperken, maar ook om de schade ervan terug te dringen. Steden en buitengebied worden zo ingericht dat het water tijdens hoosbuien sneller wordt afgevoerd of tijdelijk wordt opgevangen op bijvoorbeeld verdiept aangelegde pleinen. Met name gemeenten en waterschappen werken hiertoe steeds meer samen, aldus unie voorzitter Hans Oosters.

Abstractie voorbij
Tegelijkertijd stelde hij dat er nog veel moet gebeuren om het waterbeheer werkelijk klimaatbestendig te maken. ‘Klimaatverandering is de abstractie voorbij. De hoosbuien die voor 2050 waren voorspeld zijn al in 2016 gevallen, met alle ellende van dien.’ Hij verwees daarbij onder meer naar het gebied rond Someren, waar een hevige hagelbui vorig jaar grote schade aanrichtte aan huizen en kassen.

Tempo omhoog
De waterschappen en gemeenten bereiden zich volgens Oosters dagelijks voor op de veranderingen, waarbij van situatie tot situatie de best passende maatregelen worden genomen.  ‘Maar het tempo moet omhoog, we moeten de veranderingen wel telkens een stap voor zijn. Gaan we (verder) achterlopen, dan zal de schade door wateroverlast enerzijds en droogte anderzijds in 2050 zijn opgelopen tot 71 miljard euro’.

Deltafonds
De Unie van Waterschappen verwelkomde dan ook de toezegging van vertrekkend minister Schultz bij haar opvolger te zullen lobbyen om extra geld ter beschikking te stellen voor adaptatie. Het fonds zou als derde onderdeel aan het lopende Deltaprogramma kunnen worden toegevoegd, aldus de minister in een korte toelichting. ‘Tot nu toe bestaat er een deltafonds voor waterveiligheid en voor waterkwaliteit. Ik ga de nieuwe minister tijdens de komende overdracht meegeven dat het verstandig is om een derde financieringsstroom op te nemen, 200 euro extra miljoen voor wateroverlast en voor klimaataanpassingen in de ruimtelijke inrichting’.

Lokale oplossingen
Het fonds zou wat Schultz betreft geen particuliere projecten moeten financieren. Gemeenten, provincies en waterschappen zouden eruit kunnen putten om hun lokale maatregelen (mede) te financieren. Wel benadrukte Schultz in één adem met haar toezegging dat het Rijk zeker niet het leeuwendeel van de kosten van de lokale en regionale overheden zal overnemen. Het tegengaan van ondergelopen kelders en verdroogde fruitbomen is nu eenmaal geen taak van de landelijke overheid. Lokale oplossingen zijn maatwerk en blijven volgens de demissionair minister de taak en verantwoordelijkheid van de plaatselijke overheden.

DELEN

LAAT EEN REACTIE ACHTER