Provincie Zuid-Holland zet in op transformatie leegstaande agrarische panden

Provincie Zuid-Holland zet in op transformatie leegstaande agrarische panden

915
1
DELEN

In het landelijk gebied van Zuid-Holland komt de komende jaren veel agrarische bebouwing vrij, blijkt uit recent onderzoek van het Kadaster en Wageningen Research. Provincie Zuid-Holland gaat met regionale partijen aan de slag om deze bebouwing voor andere doeleinden te gebruiken.

Gezamenlijke aanpak
Gedeputeerde Staten gaan met betrokken gemeenten en landbouworganisaties aan de slag met de uitkomsten van dit onderzoek want de ruimte in Zuid-Holland is schaars. Zaak om daar slim mee om te gaan. De werkwijze zal vooral gericht zijn om het creëren van nieuwe bestemmingen voor de voormalige bedrijfsgebouwen.

De komende periode gaan alle partijen bepalen hoe en wat er (extra) nodig is om te komen tot een aanpak, rekening houdend met de regionale verschillen in aard en omvang van de leegstand. De aanpak richt zich op kansen voor herbestemmen naar nieuwe functies die de kwaliteit van het landelijk gebied versterken.

Onderzoek
In het onderzoek wijten de onderzoekers de toename van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) voornamelijk door schaalvergroting in de landbouw en het gebrek aan opvolgers. De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • In periode 2015-2030 zullen circa 1.300 bedrijven stoppen (circa 1,3 mln. m² pandoppervlakte).
  • De meerderheid van de huidige agrarische bedrijven is ook actief op andere terreinen zoals natuurbeheer.
  • Er is veel potentie in het transformeren van leegstaande agrarische gebouwen naar andere functies.

De onderzoekers verwachten dat in de toekomst de gemiddelde oppervlakte aan bebouwing per vrijkomend erf langzaam toeneemt. De opgave richt zich vooral op de voormalige bedrijfsgebouwen en niet zozeer op de oude bedrijfswoningen daar het moeilijker is voor de voormalige bedrijfsgebouwen nieuwe functies te vinden zijn. De onderzoekers zien dit als een opgave voor de toekomst.

Bron: Zuid-Holland

DELEN

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER