Provincie Zuid-Holland wil erfgoed behouden én toegankelijk maken

Provincie Zuid-Holland wil erfgoed behouden én toegankelijk maken

679
0
DELEN

Provincie Zuid-Holland wil erfgoed behouden én toegankelijk maken

Zuid-Holland is rijk aan monumenten en ander erfgoed. Denk aan molens, landgoederen en boerderijen, of aan resten van Romeinse nederzettingen. Het provinciebestuur wil zoveel mogelijk bezoekers kennis laten maken met al dit bijzondere erfgoed. In de nieuwe beleidsvisie Cultureel Erfgoed 2017-2020, waar Gedeputeerde Staten op 6 september 2016 mee heeft ingestemd, wordt daarom veel aandacht besteed aan toegankelijkheid en educatie.

Erfgoed is van ons allemaal en daarom moet iedereen het kunnen beleven. Een goede fysieke toegankelijkheid is daarbij van belang. Ook investeert de provincie in het vastleggen en doorgeven van de verhalen die bij het cultureel erfgoed horen. Zo krijgt het Archeon in Alpen aan den Rijn ondersteuning bij de beoogde uitbreiding met een Romeins Schepenmuseum voor de zogenoemde ‘Zwammerdamschepen’. En bij grote infrastructurele werken zoals de Rijnlandroute en de Blankenburgtunnel wordt het publiek bij opgravingen betrokken. Ook wordt de omgeving van molens verbeterd aan de hand van groenbeheerplannen, zodat ze nog mooier in het oog springen.

Voor de uitvoering van de beleidsvisie Cultureel Erfgoed 2017-2020 is jaarlijks een bedrag beschikbaar van 13,07 miljoen euro. In het huidige Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is daar bovenop een bedrag van in totaal 3,5 miljoen per jaar vrijgemaakt om het bredere verhaal van de Zuid-Hollandse geschiedenis nog beter te vertellen, beleefbaar en toegankelijk te maken.

Erfgoed Zuid-Holland

bron: Provincie Zuid-Holland, 07/09/16
bron: http://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=184273&b=gr160909

LAAT EEN REACTIE ACHTER