Provinciaal programma gaat bedrijventerreinen langs A12 versterken

Provinciaal programma gaat bedrijventerreinen langs A12 versterken

216
0
DELEN

De provincie heeft een ‘provinciaal programma grootschalige logistieke bedrijventerreinen A12’ vastgesteld voor de A12-corridor. Dit programma zorgt ervoor dat ruimtelijke ontwikkelingen in de diverse gemeenten optimaal op elkaar zijn afgestemd.

Het programma is een volgende stap in de inspanningen om de logistieke potentie van de A12 corridor te verzilveren. Ter illustratie: vanaf de logistieke bedrijventerreinen tussen Gouda en Zoetermeer zijn circa 8 miljoen consumenten binnen 1 uur bereikbaar en de aanwezige marktpartijen behoren tot de meest toonaangevende partijen in de sector. In een eerder stadium (februari 2018) sloot de provincie hiervoor een bestuursovereenkomst met gemeenten Waddinxveen, Zoetermeer, Lansingerland en VNO-NCW West, waarin verdere afspraken zijn gemaakt om de logistiek positie van de A12 corridor te versterken.

Ruimtelijke kaders voor goede afstemming
Een belangrijke voorwaarde voor het verzilveren van de logistieke potentie van de A12 corridor is dat ondernemers voldoende vestigingsruimte hebben. Daarbij vindt de provincie het ook van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de ruimte en bestaande locaties eerst optimaal worden benut, voordat er ‘in het weiland’ wordt gebouwd. Het programma borgt daarmee het economisch en ruimtelijk belang van de provincie in de samenwerking aan de A12.

In het ‘provinciaal programma grootschalige logistieke bedrijventerreinen A12’ worden de ruimtelijke kaders geschetst voor het realiseren van voldoende vestigingsruimte. Er is vastgelegd welke ontwikkelingen wel, welke niet en welke onder voorwaarden kunnen plaatsvinden. Daarbij is onder meer ingezet op het benutten van de bestaande bedrijventerreinen, zoals Prisma (Zoetermeer) en Logistiek Park A12 (Waddinxveen), en aansluiten bij de bestaande bebouwing.

Vervolgacties
In het kader van het verzilveren van de logistieke potentie aan de A12-corridor wordt door betrokken partijen verder gewerkt aan gezamenlijke marketing en acquisitie. Ook wordt er op dit moment een programmaplan opgesteld met aanvullende activiteiten om de logistieke hotspot te versterken. Doel is hier einde van het jaar afspraken over te maken.

Bron: Provincie Zuid-Holland

LAAT EEN REACTIE ACHTER