Op korte termijn maatregelen nodig voor groei en bereikbaarheid regio Utrecht

Op korte termijn maatregelen nodig voor groei en bereikbaarheid regio Utrecht

407
0
DELEN

Er is een omvangrijk pakket aan maatregelen nodig om de regio Utrecht de komende 20 jaar bereikbaar en leefbaar te houden. De Utrechtse regio is – dankzij de centrale ligging, hoog opgeleide inwoners en werknemers, sterke zakelijke dienstverlening en ICT – de tweede belangrijkste economische regio van Nederland. Een goede doorstroming van de regio Utrecht is van groot belang voor de bereikbaarheid van grote delen van de rest van Nederland en het behoud van de economische groei. Aanstaande maandag debatteert de Tweede Kamer over de investeringen die het Rijk komend jaar in de bereikbaarheid doen.

Alle zeilen bijzetten
Om de Regio Utrecht bereikbaar te houden en de doorstroming te garanderen, moeten we nu alle zeilen bijzetten: zowel knelpunten in de infrastructuur aanpakken als investeren in openbaar vervoer, fiets, vervoersmanagement en slimme oplossingen als zelfrijdende auto’s. Dat vinden zowel gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof van de provincie Utrecht (Mobiliteit) als wethouder Lot van Hooijdonk van de gemeente Utrecht (Verkeer en Milieu)  De regio Utrecht heeft de komende drie jaar naar schatting ruim 1 miljard  euro nodig voor het uitvoeren van de maatregelen op korte termijn. Op lange termijn is naar schatting van de provincie 6,5 miljard euro nodig.  De regio gaat het maatregelenpakket verder uitwerken. De provincie en de gemeente hebben met het rijk afgesproken om uiterlijk 1 mei samen besluiten te nemen over een programma in de regio Utrecht voor bereikbaarheid, in samenhang met economische ontwikkelingen en de druk op de woningmarkt. De regio stelt hier zelf 200 miljoen voor beschikbaar.
Auto, openbaar vervoer en fiets in de knel
De regio Utrecht groeit de komende 25 jaar met  50.000 banen en er worden 70.000 woningen gebouwd. Het kennisinstituut op gebied van verkeer en mobiliteit CROW voorspelt over vijf jaar 30% meer files. Ook knelpuntanalyses (NMCA) van het voormalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu laten zien dat de regio Utrecht dichtslibt. Het wordt drukker waar het al druk is. Als er niets gebeurt, komen de auto, het openbaar vervoer en de fiets in de knel. Ook wordt nu zichtbaar dat het spoor in de toekomst de hoeveelheden passagiers niet meer kan vervoeren.

Utrecht Centraal
Bijna acht miljoen Nederlanders wonen of werken op minder dan 45 treinminuten van Utrecht Centraal, het grootste station van Nederland. Dagelijks reizen 250.000 reizigers via Utrecht Centraal. Dat zijn er meer dan op de drukste dag van het jaar op Schiphol. Als het treinverkeer in Utrecht vaststaat, heeft het hele Nederlandse spoorwegennet hier grote hinder van. Bovendien staat in het regeerakkoord  dat het kabinet aan de slag gaat met een oplossing hiervoor: een betere OV-verbinding voor Utrecht Science Park/De Uithof die ook dient als alternatief voor Utrecht CS. Hiervoor is een snel besluit om te investeren nodig.

Groeien en bereikbaar blijven
Utrecht wil vooral bouwen binnen de huidige stadsgrenzen zoals in de Merwedekanaalzone en het Beurskwartier. Bij deze binnenstedelijke groei passen slimme oplossingen voor mobiliteit, zoals smart mobility, fietsverbindingen en lightrail in de regio en tussen de steden. Ook de wegen in en rondom de stad zullen optimaal gebruikt moeten kunnen worden. Zo maken meer mensen gebruik van de voorzieningen die er zijn en wordt groen in de regio behouden.

Bron: Gemeente Utrecht

DELEN

LAAT EEN REACTIE ACHTER