Ontwerp Actieplan Geluid Zuid-Holland ter inzage

Ontwerp Actieplan Geluid Zuid-Holland ter inzage

165
0
DELEN

Het Ontwerp Actieplan geluid provinciale wegen 2018-2023 ligt met ingang van 22 oktober 2018 tot en met 2 december 2018 ter inzage.

De provincie Zuid-Holland legt het nieuwe Ontwerp Actieplan Geluid ter inzage. Het plan beoogt 10 miljoen euro te investeren in geluidmaatregelen langs provinciale wegen. Nieuw en uniek in Nederland is dat het plan ook een klachtenregeling bevat: Zuid-Hollanders die geluidklachten langs provinciale wegen ervaren kunnen de provincie vragen om mee te helpen aan een oplossing.

Oplossingen
De Provincie Zuid-Holland wil flink investeren in het verminderen van de ervaren geluidshinder langs provinciale wegen. Deels doet zij dat traditioneel: op basis van de Europese geluidskaarten zijn knelpunten langs de wegen berekend die in aanmerking komen om opgelost te worden. Vernieuwend is dat ook op plekken waar geen geluidshinder is berekend, maar Zuid-Hollanders die wel ervaren, de mogelijkheid bestaat deze onder de aandacht van de provincie te brengen. Op basis van de in het Ontwerp Actieplan opgenomen klachtenregeling bekijkt de Provincie Zuid-Holland welke oplossingen in aanmerking komen en voor welk deel zij in die oplossing kan meebetalen.

Vanaf 22 oktober ligt het Ontwerp Actieplan Geluid 2018-2023 6 weken ter inzage op het Provinciehuis. Ook kan het worden ingezien op www.zuid-holland.nl/terinzage. Inspraakreacties kunnen schriftelijk en per e-mail worden ingebracht.

Bron: Provincie Zuid-Holland

DELEN

LAAT EEN REACTIE ACHTER