Onrust over uitbreidingsplannen OTB Bergambacht en overnachtingshaven

Onrust over uitbreidingsplannen OTB Bergambacht en overnachtingshaven

338
0
DELEN

BERGAMBACHT • Onder bewoners van de Dijklaan en buurtschap Bergstoep in Bergambacht is onrust ontstaan over de uitbreidingsplannen van OTB Bergambacht en de aanleg van een overnachtingshaven voor de binnenvaart.

“Dit leidt tot nog meer vrachtverkeer op de dijk, geluidsoverlast en het verdwijnen van natuurgebied De Gorzen”, zegt één van de tegenstanders Freya Hol. De bewoonster van de Dijklaan is op internet een petitie tegen de plannen gestart.

Arjan en Harm Zijderlaan, welke broers de directie van ‘Op- en Overslagterminal Bergambacht’ vormen, zijn verbaasd. “Onze bedrijfsactiviteiten spelen zich met name aan de achterzijde van het bedrijf, de rivierkant, af en daarnaast inpandig. Dat zal in de nieuwe situatie niet anders zijn.”

De onrust kwam tot uiting tijdens een onlangs gehouden informatiebijeenkomst over ‘ontwerpbestemmingsplan Lekoevers, Bergambacht’. Hierin komen onder andere de uitbreidingsplannen van OTB aan de orde.

Petitie
“Een toename van het vrachtverkeer betekent dat de verkeersveiligheid van andere weggebruikers op de Lekdijk in het gedrang komt”, stelt Freya Hol. “Daarnaast zijn we bang dat de bedrijfsactiviteiten van OTB Bergambacht ’24/7 doorgaan in de nieuwe situatie. Wat de overnachtingshaven betreft krijgen we als omwonenden te maken met geluidsoverlast van de aangemeerde schepen en stank van diesel.”

De petitie is te vinden via de website www.petities24.com

Gesprekspartner
Voorzitter Evert Smits van Leefbaar Bergstoep weet van de onrust onder de bewoners. “Maar als bestuur nemen we geen standpunt in. We hebben een onafhankelijke rol en zijn gesprekspartner tussen de betrokken partijen. Wel ondersteunen we mensen eventueel bij het indienen van een zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan.”

Smits snapt de zorgen die omwonenden hebben. “Het is aan OTB om vragen weg te nemen en draagvlak te creëren.” De voorzitter meldt dat er inmiddels meerdere zienswijzen tegen de uitbreidingsplannen in voorbereiding zijn.

Kade
Volgens de broers Arjan en Harm Zijderlaan wordt de soep niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Zij liften graag mee in de plannen van Rijkswaterstaat, die achter hun bedrijf een overnachtingshaven voor de binnenvaart wil realiseren. “Om het transport over water beter te benutten is het nodig om de haven uit te diepen en de kade te verlengen. Binnenvaartschepen worden immers steeds groter. Hiermee kunnen we de regionale functie van OTB, maar ook van andere bedrijven, versterken. Transport over water is duurzamer en goedkoper dan vrachtverkeer en draagt bij aan een betere bereikbaarheid van de Krimpenerwaard.”

De ‘landtong’ -gedeelte van de uiterwaarden in de Lek achter OTB-, die hierdoor verdwijnt, wordt elders in de gemeente (Krimpen aan de Lek) gecompenseerd.

Neemt niet weg dat de uitbreiding tot een toename van het aantal verkeersbewegingen naar het op- en overslagbedrijf aan de Lekdijk Oost leidt. Een nieuwe ontsluitingsweg moet voor verlichting zorgen. Ajan Zijderlaan: “In de plannen is een nieuwe verbindingsroute ingetekend, die vanaf het bedrijventerrein naar het veer leidt. Hiermee wordt de dijk ontlast.”

Daarnaast wil OTB Bergambacht een nieuwe loods bouwen om ruimte te bieden aan extra opslag. “Dit gebeurt op ons eigen terrein, achter de bestaande loods. De nieuwe loods wordt in dezelfde lijn doorgetrokken als de bestaande bebouwing.”

Emotie
De broers willen niets liever dan hun plannen toelichten aan omwonenden. “Je moet voorkomen dat een discussie verstoord wordt door emotie en verkeerde aannames. Bijvoorbeeld dat wij na de uitbreiding volcontinu actief zouden zijn. Ik zou niet weten hoe we dat met ons kleine team zouden moeten doen.”

OTB Bergambacht flyerde onlangs in de wijk om omwonenden op het bedrijf uit te nodigen. Harm en Arjan Zijderlaan: “Sommigen hebben daar gebruik van gemaakt. Anderen die dat alsnog willen, zijn altijd welkom.”

Bron: Het Kontakt Krimpenerwaard

DELEN

LAAT EEN REACTIE ACHTER