Nieuwe vaarverbinding Rotte Rijn Vliet

Nieuwe vaarverbinding Rotte Rijn Vliet

552
0
DELEN
Foto: Putter Creatieve Communicatie

Een rondje kunnen varen over Rotte, Oude Rijn en Vliet. Vorig jaar opperden provincie, twee waterschappen, betrokken gemeenten en Staatsbosbeheer dit idee. Om van droom naar daad te komen, slaan betrokken partijen de handen ineen. Op 5 april 2017 gaven zij in Zoetermeer het startsein voor een visie- en haalbaarheidsonderzoek van een dergelijke vaarroute.

Voordelen van de nieuwe vaarverbinding
Een nieuwe vaarverbinding tussen Rotte, Rijn en Vliet geeft een recreatieve impuls aan het veenweidegebied dat begrensd wordt door grotere vaarwegen. Door een dergelijke verbinding worden de gemeenten Rotterdam, Zoetermeer, Leiden en Alphen aan de Rijn door het water beter met elkaar verbonden en krijgen waterrecreanten meer mogelijkheden. Ook kan een dergelijke verbinding een nieuwe impuls geven aan de ontwikkeling van (nieuwe) natuurgebieden.

Klimaatverandering
In breder perspectief gaat het om een impuls van de leefbaarheid en kwaliteit van het gehele gebied. Door de klimaatverandering staat Nederland voor een grote opgave wat betreft de afvoer van water. Er moeten in het hele land meer zoetwaterbergingen komen voor het overtollige (hemel)water. Daarnaast worden ook de economische gevolgen in kaart gebracht. Het visie- en haalbaarheidsonderzoek zal op deze aspecten dieper ingaan.

Inwoners in het gebied spelen een actieve rol
De opdracht voor het opstellen van een visie en het haalbaarheidsonderzoek is gegund aan APPM management consultants (APPM). Al voor de zomer zullen zij in samenspraak met alle partijen in het gebied een aantal werkateliers organiseren, waarbij ook de inwoners van het gebied een actieve rol spelen.

Proces en planning
Het eerste atelier is te verwachten medio mei 2017; het tweede eind juni 2017. Na de zomer worden mogelijke scenario’s verder uitgewerkt, onderzocht en verfijnd. De eindrapportage zal naar verwachting in het najaar worden afgerond.

Betrokken partijen
Bij de officiële opdrachtverstrekking aan APPM zijn bestuurders betrokken van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Lansingerland, Zoetermeer en Zuidplas, de Hoogheemraadschappen Rijnland en Schieland en Krimpenerwaard, Regio Holland Rijnland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Provincie Zuid Holland, recreatieschap Rottemeren en Staatsbosbeheer betrokken. Wethouder Robin Paalvast (Duurzaamheid en groen, gemeente Zoetermeer) zal de centrale bestuurder en aanspreekpunt zijn in het traject van de visie en het haalbaarheidsonderzoek naar de Rotte-Rijn-Vlietverbinding.

Bron: Gemeente Zoetermeer

LAAT EEN REACTIE ACHTER