Nieuw boek toont kracht van regionaal ontwerpen in Zuid-Holland

Nieuw boek toont kracht van regionaal ontwerpen in Zuid-Holland

366
0
DELEN

Opgaven als klimaatadaptatie houden zich niet aan gemeentegrenzen. Ze vragen om ruimtelijke ontwerpen op regionale schaal. Een boek toont de urgentie daarvan.

Het boek ‘De kracht van het regionaal ontwerp – 25 jaar vormgeven aan Zuid-Holland’, verschijnt aan de vooravond van de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Daarmee zullen nieuwe ontwikkelingen weliswaar vanuit verschillende beleidskaders worden bekeken – van milieutechnische tot verkeerskundige en ruimtelijke aspecten – er is geen aandacht voor de relatie met andere ontwikkelingen. Terwijl we juist voor maatschappelijke opgaven staan die vragen om een (boven)regionale aanpak, denk aan de energietransitie en klimaatadaptatie.

Samenhang in uiteenlopende onderwerpen
Het boek, geschreven door Francisco Colombo, Jeroen van Schaick en Peter Paul Witsen in opdracht van de provincie Zuid-Holland, laat zien hoe dergelijke grote vraagstukken eerder zijn aangepakt in Zuid-Holland. Hoe ontwerpteams te werk gingen bij regionale projecten als Stedenbaan en de A4-corridor, waarbij stedelijke ontwikkeling verbonden is aan de hoofdinfrastructuur van de regio. Hoe met regionaal ontwerpen samenhang kan worden gebracht in uiteenlopende opgaven als natuurontwikkeling en bereikbaarheid. Daarbij gaat het niet alleen over een goed ontwerp van de ruimte, maar ook over het omgaan met visies en belangen.

Het boek geeft een blik achter de schermen van het ontwerpproces aan de hand van beschrijvingen, kaarten en foto’s. Daarnaast vertellen betrokken ontwerpers, bestuurders, ambtenaren en wetenschappers over hun ervaringen met 25 jaar ontwerpen aan Zuid-Holland.

Bron: Zuid-Holland

DELEN

LAAT EEN REACTIE ACHTER