Milieueffectonderzoek naar A12 Balij als locatie windenergie afgerond

Milieueffectonderzoek naar A12 Balij als locatie windenergie afgerond

759
0
DELEN
De Balij

De Balij is onderdeel van de Groenblauwe Slinger, een natuur- en recreatiegebied dat het Groene Hart verbindt met het Delfland. Staatsbosbeheer en de provincie willen deze locatie langs de A12 bij Zoetermeer aanwijzen als windmolenlocatie. Daartoe is een Milieueffectonderzoek uitgezet dat nu is afgerond. De landelijke commissie-MER zal gevraagd worden hierover een advies uit te brengen. Daarnaast is de provincie bezig om een klankbordgroep in de Balij op te richten waarin vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers, actiegroepen, natuur- en milieuorganisaties, coöperaties en de gemeenten zitting hebben. Zij worden geïnformeerd en betrokken bij de voortgang van de procedure. Deze locatie staat ter discussie en is als zodanig opgenomen op de Kwaliteitsatlas Groene Hart. Lees meer op:

Bewoners strijden voor een windmolenvrij Balijbos

Milieueffectonderzoek naar A12 Balij en Technopolis als locaties windenergie afgerond, 2 sept. 2016 

Kwaliteitsatlas: Windturbines-tussen-De-Balij-en-het-Westerpark?

DELEN

LAAT EEN REACTIE ACHTER