Meer natuurkwaliteit in polder Oukoop

Meer natuurkwaliteit in polder Oukoop

843
0
DELEN

In juli start Staatsbosbeheer in polder Oukoop bij Reeuwijk met de werkzaamheden die zullen leiden tot een hogere natuurkwaliteit. Een deel van de weilanden wordt omgevormd tot waterrijk natuurgebied met bloemrijke graslanden, rietlanden en natuurvriendelijke oevers. Het gebied zal straks als schakel fungeren tussen de Reeuwijkse en Nieuwkoopse Plassen. Bijzondere rietvogels als de roerdomp en grote karekiet en zoogdieren als waterspitsmuis en wellicht de otter, zullen hiervan profiteren. Staatsbosbeheer organiseert op 8 juni een informatieavond over de voorgenomen werkzaamheden bij Natuurboerderij Hoeve Stein. Omwonenden en overige geïnteresseerden zijn daar van harte welkom.

Polder Oukoop is een natuurgebied van bijna 100 hectare, in eigendom van Staatsbosbeheer en Natuurboerderij Hoeve Stein. Het gebied is onderdeel van het Europese Natura 2000-netwerk en het Natuurnetwerk Nederland. Maar de natuurkwaliteit is nog niet op orde. Er zijn kansen om het aantal planten- en diersoorten flink te laten toenemen met de juiste maatregelen. De inrichting van de polder wordt uitgevoerd in opdracht van de Stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke, en gefinancierd door de provincie Zuid-Holland. In het programma Veenweiden Gouwe Wiericke werken gemeenten, hoogheemraadschappen en provincie samen aan natuur, landbouw, water en recreatie in de regio rond de Nieuwkoopse en Reeuwijkse Plassen. De inrichting van polder Oukoop is één van de projecten binnen dit programma. Het natuurgebied blijft ook na de inrichting beleefbaar vanaf de Prinsendijk, Oukoopsedijk en het fietspad Wierickepad.

Werkzaamheden
De werkzaamheden starten in juli en zullen naar verwachting in het najaar grotendeels klaar zijn. Staatsbosbeheer stelt eind mei een aannemer aan die de werkzaamheden zal verrichten, hiervoor loopt nu nog een aanbesteding. De werkzaamheden bestaan voor een groot deel uit het afgraven van grond voor het vernatten van het gebied. Omdat er grote hoeveelheden grond verplaatst moeten worden, is de inrichting van het gebied zo aangepast, dat de afgegraven grond voor 90% in het gebied verwerkt wordt. Hiermee voorkomt Staatsbosbeheer de overlast van zwaar wegverkeer over de wegen zoveel mogelijk . Naar verwachting zijn de meeste werkzaamheden in het najaar klaar.

Informatieavond
Staatsbosbeheer organiseert op 8 juni voor omwonenden en overige geïnteresseerden bij Natuurboerderij Hoeve Stein een informatieavond over de voorgenomen werkzaamheden. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Tijd: 19.00 – 21.00

Locatie: Natuurboerderij Hoeve Stein, Oukoopsedijk 20, 2811NG Reeuwijk

DELEN

LAAT EEN REACTIE ACHTER