Kosten waterhuishouding voor provincies met bijna 25 procent gestegen

Kosten waterhuishouding voor provincies met bijna 25 procent gestegen

428
0
DELEN
Voor de provincies zijn de totale kosten op het gebied van waterhuishouding vorig jaar met 24,3 procent gestegen t.o.v. het jaar ervoor. Daarmee komt een einde aan de kostendaling die in 2010 was ingezet. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport ‘De staat van ons water’, dat minister Schultz vlak voor het weekend naar de Tweede Kamer stuurde.

Sinds 2010 daalden de kosten van de provincies op het gebied van de waterhuishouding. De kosten in 2016 lagen weliswaar nog steeds ruim 100 miljoen euro lager dan in 2010 (131,7 miljoen euro t.o.v. 233 miljoen euro in 2010), maar vergeleken met 2015 is er sprake van een toename. In 2015 gaven de provincies samen 106 miljoen euro uit aan de waterhuishouding.

Waterkeringen
De kostendaling sinds 2010 is voornamelijk gerealiseerd op de functie waterkeringen. Dit was onder andere het gevolg van de overdracht van de muskusrattenbestrijding naar de waterschappen in 2011, wat voor de provincies een kostenverlaging van 25 miljoen euro betekende. De provincies zijn overigens door het Rijk met eenzelfde bedrag gekort op hun uitkeringen.

Daarnaast is in 2012 de integratie-uitkering rivierdijkversterkingen/hoofdwaterkeringen vervallen, waardoor het provinciefonds met 42,2 miljoen euro is gekort. Uit dit bedrag werden de rente en aflossingen op de verstrekte bijdragen aan de waterschappen bekostigd. Al met al is het bedrag voor de functie waterkeringen bij de provincies in zes jaar gedaald met circa 67 miljoen euro – van 89,8 miljoen euro in 2010 naar 13 miljoen in 2016.

Een goede verklaring voor de kostenstijging in 2016 wordt in het rapport niet gegeven. Er staat enkel dat “het verschil tussen de prognose en de autonome ontwikkeling wordt veroorzaakt door diverse wijzigingen in het beleid en de ambities van de provincies”. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is om een verklaring gevraagd, maar die heeft deze organisatie tot op heden nog niet kunnen geven.

Bron: Waterforum

DELEN

LAAT EEN REACTIE ACHTER