Herstel Alblasserdamse sluis dichterbij

Herstel Alblasserdamse sluis dichterbij

586
0
DELEN
De schutsluis in Alblasserdam Foto Het Kontakt

Europa heeft een projectaanvraag goedgekeurd voor ontsluiting van de Alblasserwaard voor recreatievaart en watersport. Het weer doorvaarbaar maken van de schutsluis in Alblasserdam maakt deel uit van de projectaanvraag.

“Ik hoop dat de sluis binnen drie jaar geopend kan worden”, zegt Manita Koop, directeur van de Vereniging Regio Water – Randstad Waterbaan (VRW). Ze legt uit dat de Europese aanvraag veelomvattend is. Verschillende overheden en organisaties in Europa bundelen hun krachten om met elkaar Europees geld los te krijgen voor vergelijkbare projecten.

Deelnemers zijn:
• de provincie Zuid-Holland
• de metropoolregio Milaan
• Ierland
• de grensregio van Slowakije-Hongarije (rondom de Donau)
• Letland (de waterrijke regio Vidzeme).
Het gezamenlijke project draagt de naam SWARE: Sustainable heritagemanagement of WAterway REgions. De Vereniging Regio Water is kartrekker.

Sluis en kanalen
Europa reserveert 1,3 miljoen euro voor alle deelnemers aan SWARE, voor vijf jaar. Dit geld is niet voor de lokale uitvoering. “Het is procesgeld, om ervoor te zorgen dat andere partijen geld beschikbaar stellen voor de bakstenen en er vooral energie in gaan steken. Het gaat om de vraag: hoe landt Europees beleid op lokaal niveau? Uiteindelijk gaat het erom dat de kanalen van Leonardo da Vinci worden ontwikkeld en dat de sluis waar Arie den Boer zich sterk voor maakt weer doorvaarbaar wordt. Dat deze onderwerpen hoger op de agenda komen bij alle betrokkenen en politici.”

Kansen watersport
Belangrijk is dat de deelnemers elkaar helpen. “Europa heeft het doel regio’s met elkaar te verbinden, van elkaar te laten leren en achtergestelde regio’s in de lift te krijgen.” Samenbindende factoren bij bovengenoemde projectaanvraag zijn water en cultuurhistorisch erfgoed. En ervoor zorgen dat er wat te verdienen valt in de betreffende regio’s. In de Alblasserwaard liggen er wat dat betreft kansen voor ondernemers op het gebied van recreatievaart en watersport.

Oude Rijnzone
VRW werkte drie jaar aan de SWARE-aanvraag. “Je moet een voorstel schrijven aan de hand van een aantal criteria. Een van de criteria is dat andere regio’s in Europa zich erin kunnen herkennen.” De Alblasserdamse sluis is maar een van de Nederlandse projecten. Onder andere de Oude Rijnzone en De Vliet en de Schie zijn erin opgenomen. Je kunt ook denken aan de Havensluis in Gouda of de oude waterlopen die de Waarden verbinden.”

Plan maken
De Europese goedkeuring is een eerste stap. “Iedere deelnemende regio moet nu een plan opzetten. We gaan een regionale analyse maken. Wat zijn de kansen in het gebied? Zijn de overheden enthousiast? Er komen thematische werkgroepen, zodat we internationaal van elkaar kunnen leren.”

Economie
SWARE ging officieel van start op 1 april van dit jaar. Deelnemers aan het project ontvangen uitnodigingen voor workshops, kennistafels, kennisbezoeken of overleggen met de andere deelnemende regio’s uit Ierland, Italië, Letland en Slowakije/Hongarije. Het project raakt een aantal snijvlakken waaronder ruimtelijke kwaliteit, economie, waterrecreatie en cultuur/ natuurhistorie. Een van de hoofdvragen is hoe cultuur en natuurhistorisch erfgoed bijdragen aan de economie op en rond het water en hoe integraal management te creëren voor het duurzame gebruik van datzelfde natuurlijk en cultuur historisch erfgoed.

Bron: http://www.hetkontakt.nl/regio/klaroen/algemeen/99176/herstel-alblasserdamse-sluis-dichterbij-

LAAT EEN REACTIE ACHTER