‘Groen ruilen noodzakelijk om onderhoud natuurgebieden betaalbaar te houden’

‘Groen ruilen noodzakelijk om onderhoud natuurgebieden betaalbaar te houden’

805
0
DELEN
Jac. Meter Nationaal Groenfonds Foto romagazine

Beheer van natuurgebieden kan veel efficiënter door ‘groen ruilen’. Dat stelt Jac. Meter, financieringsspecialist natuur en landschap bij het Nationaal Groenfonds, in een artikel in ROMagazine. Het principe van groen ruilen is afgeleid van de nieuwe aanpak in de ruilverkaveling ‘Verkavelen voor groei’. Er komt een pilot om een versnipperd natuurgebied, dat in beheer veel geld en tijd kost, via het proces van groen ruilen te herverdelen. Hierin werken het Kadaster en Nationaal Groenfonds samen.

TBO
Er ligt een grote opdracht bij de terreinbeherende organisaties (TBO’s) om kosten te besparen en de opbrengsten te verhogen. Om die reden moeten ze in toenemende mate samenwerken. Een belangrijke oplossing ligt in wat National Groenfonds samen met haar partner Kadaster gemakshalve ‘groen ruilen’ noemt. Hierbij worden 3 varianten onderscheiden:

  • Het ruilen van gronden inclusief opstallen tussen TBO’s.
  • Het ruilen van gronden inclusief opstallen tussen TBO’s en private partijen.
  • Het versterken van natuurgebieden vanuit de opbrengst van af te stoten terreinen aan derden.

Groen ruilen zorgt voor efficiënter natuurbeheer
Het principe van groen ruilen is afgeleid van de efficiënte en effectieve nieuwe aanpak in de ruilverkaveling, genaamd ‘Verkavelen voor groei’. Daarbij wordt het verkavelingsproject aangevlogen als gebiedsontwikkeling. De betrokken partijen worden bijeengebracht door de projectleiding en de totaal te bereiken doelen worden kenbaar gemaakt. Daarbij is niet alleen aandacht voor de te ruilen gronden van de TBO’s, maar kunnen ook andere doelen worden meegenomen. Deze aanpak kan de TBO’s en andere betrokkenen jaarlijks honderden euro’s per hectare opleveren door efficiënter natuurbeheer.

Waarborgen van natuurkwaliteit
Strategisch gezien is afstoten van natuur een proces dat gemakkelijk op maatschappelijke weerstand stuit. Beter is het om na te gaan hoe deze gronden/elementen over te dragen zijn aan derden, op zo’n manier dat gewenste natuurkwaliteit wordt gewaarborgd en daardoor het draagvlak behouden. Door dit onderdeel uit te laten maker van een grotere gebiedsontwikkeling ontstaat de ‘natuurversterking’ die maatschappelijk gewenst is.
Dit zal met name opgaan voor Staatsbosbeheer.

Ontzorgen belangrijk bij groen ruilen
Het proces van groen ruilen verloopt alleen soepel als het zo goed mogelijk wordt ontzorgd. Voor dit doel werken Kadaster en Nationaal Groenfonds nauw samen. Kadaster met haar kennis van verkavelen, Nationaal Groenfonds met haar kennis van groen financieren en de inbreng van haar groene netwerk. Op dit moment wordt al een pilot voorbereid om een versnipperd natuurgebied dat in beheer veel geld en tijd kost, via het proces van groen ruilen te herverdelen. Met als resultaat rendabel beheer en dus de mogelijkheid om waardevolle natuur in de gewenste kwaliteit in stand te houden.

Zie voor meer informatie het hele artikel uit ROMagazine van november 2016 op de site van het Nationaal Groenfonds.

Bron: http://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=186105&b=gr161116

DELEN

LAAT EEN REACTIE ACHTER