Gouda verliest zicht op Hollandsche IJssel

Gouda verliest zicht op Hollandsche IJssel

1043
0
DELEN
Zicht op locatie 'Ouwe Gouwe', Goejanverwelledijk 40-42 gezien vanaf de dijk richting rivier en molen Beneden Haastrecht

Door het uitzicht op de idyllische Hollandsche IJssel is de eeuwenoude Goejanverwelledijk, ten Oosten van de Waaiersluis bij Gouda, een zeer geliefde route bij fietsers en wandelaars. Met de voorgenomen bouw van 5 woningen dreigt het uitzicht vanaf de dijk op de rivier, over het voormalige opslagterrein van aannemersbedrijf Ouwe Gouwe, echter definitief verloren te gaan.

Dit is in tegenspraak met het Goudse beleid verwoord in de Gebiedsvisie Hollandsche IJssel in Zicht, Gouda 2020. In deze onderlegger voor nieuwe ontwikkelingen en bestemmingsplannen staat dat in het buitendijkse gebied ten oosten van de Waaiersluis, bebouwing is uitgesloten en dat de kwaliteit van de zichtbare rivier juist versterkt dient te worden.

De gebiedsvisie maakt op locaties waar bedrijfsfuncties verdwijnen wel kleinschalige ontwikkelingen mogelijk, mits zij een bijdrage leveren aan de landelijke uitstraling van dit deel van de Hollandsche IJssel. Vanuit deze ambitie dient de gemeente voor betreffende locatie in principe niet meer bouwvolume te (ver)gunnen dan de tot voor kort aanwezige bebouwing welke 440 vierkante meter besloeg en 1320 kubieke meter in omvang was. Het in het ontwerpbestemmingsplan beschreven bouwvolume van 600 vierkante en 4.500 kubieke meter gaat dit ruim te boven. Dit heeft tot gevolg dat het zicht van de dijk op de Hollandsche IJssel over de gehele lengte van het perceel dreigt te verdwijnen.

Door gebrekkige borging en ondoenlijke handhaving, zal het vrije zicht vanaf de dijk op de rivier tussen de woningen door verdwijnen. De praktijk laat zien dat bij bestaande woningen langs de Goejanverwelle- en Zuiderijsseldijk, de open ruimtes tussen de woningen geheel worden afgesloten met beplanting. Deze behoefte aan privacy en veiligheid kan met dit ontwerpplan niet ontkend worden. Met de in het plan toegestane maximaal twee meter hoge hagen tussen de woningen, of daar geparkeerde auto’s, zal de rivier inclusief beide oevers, vanaf de dijk geheel aan het oog onttrokken worden.

De werkgroep Gouda<–>Krimpenerwaard pleit er voor om een groene openbaar toegankelijke corridor van minimaal 25 meter breed (10%) in het plan op te nemen, waar over blijvend zicht op de rivier mogelijk is en blijft. Dit kan o.i. op diverse wijzen bereikt worden: door verkleining van de afstand tussen de woningen, aanpassing qua formaat  woningen, of de in aantal te bouwen woningen. De toekomstige bewoners van deze locatie kunnen dan de volledige vrijheid krijgen om hun tuinen naar eigen wens in te richten en te gebruiken.
Het plan is een ‘ontwerp-plan’ dat vraagt om zienswijzen. Er zijn dus nog mogelijkheden en wij hopen van harte dat de Goudse gemeenteraadsleden hun controlerende taak “of het college het beleid, verwoord in de Gebiedsvisie, goed uitvoert” voor dit plan ook waar gaan maken.

Het ontwerpbestemmingsplan Goejanverwelledijk 40-42 ligt sinds 15 december 2016 tot en met  25 januari 2017 voor een ieder ter inzage met de volgdende link:
http://www.gouda.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Bouwen_en_verbouwen/Ruimtelijke_plannen/Overzicht_ruimtelijke_plannen/Ontwerpbestemmingsplan_Goejanverwelledijk_40_42

Gedurende de termijn van inzage kan iedereen zienswijzen indienen over het bestemmingsplan. Die kunt u sturen naar de gemeenteraad van Gouda, t.a.v. afdeling Ruimtelijke beleid en advies, postbus 1086, 2800 BB  Gouda.

Dit artikel is geschreven door:
Hans du Pré
secretaris werkgroep Gouda<–>Krimpenerwaard, met in het hart de Hollandsche IJssel
T.             0182-529326
E.             dupree@xs4all.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER