Delftse onderzoekers: Plaats voor 130 woningen in dorpskern Harmelen

Delftse onderzoekers: Plaats voor 130 woningen in dorpskern Harmelen

657
0
DELEN
Haanwijk

 

In de dorpskom van Harmelen is plaats voor meer dan 130 woningen voor o.a. senioren, starters en jonge gezinnen. De doorstroom zorgt voor nog eens ca. 100 woningen voor o.a. starters.
Zes braakliggende herbouwlocaties in Harmelen bieden ruim voldoende mogelijkheden om in de woningbehoefte van Harmelen te voorzien. Dit staat te lezen in een onderzoek van drie jonge ingenieurs van de TU Delft.
Hun conclusie is: “Het volbouwen van de groene polder Haanwijk en het groene Hof van Harmelen is niet nodig”.

De Groene Buffer
De Groene Buffer gaf onlangs, mede namens negen samenwerkende instanties, opdracht voor een onderzoek ter onderbouwing van haar argumenten voor bescherming van de groene gebieden in en om Harmelen. Een andere reden was omdat gemeente Woerden zo’n onderzoek tot op heden naliet te doen en dus
zonder gedegen onderzoek wil bouwen op groene locaties als polder Haanwijk en Hof van Harmelen. Daarmee handelt de gemeente in strijd met haar eigen Woonvisie Harmelen 2015-2020: ‘… erkenning voor de kwaliteiten van het wonen in de dorpen; de rode contouren zijn leidend; extra zorgvuldig omgaan met de nieuwbouwmogelijkheden die er nog zijn’.

De Groene Buffer en de samenwerkende instanties verwijten de gemeente dat zij onvoldoende regie voert in Harmelen. De gemeente is eigenaar van de meeste herbouwlocaties en zou hiervoor dus eenvoudig een goede bestemming kunnen realiseren. In ruim een jaar is de gemeente alleen meer concreet geworden over de voormalige locatie De Fontein/Hofwijck school. De gemeente steunt daar het initiatief van de particulieren Van der Kooij & Bartels om ca. 7 bungalows te bouwen. Dat aantal staat tegenover de 75 seniorenwoningen die in het rapport genoemd worden voor die locatie samen met de oude zwembad locatie. Een schoolvoorbeeld van niet zorgvuldig omgaan met de herbouwmogelijkheden die er zijn in Harmelen.

De samenwerkende instanties Harmelen hebben het rapport van de 3 jonge Delft Bouwkunde ingenieurs inmiddels onder meer aangeboden aan alle politieke fracties van de gemeente Woerden waarmee binnenkort gesprekken worden aangegaan om e.e.a. nader aan de orde te brengen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER