COLUMN / Geen watertoets maar ecologische toets

COLUMN / Geen watertoets maar ecologische toets

707
0
DELEN

We kennen allemaal de watertoets. Een regelgeving ten behoeve van het behoud van voldoende waterbuffering in Nederland. Ik zou ervoor willen pleiten om deze onder te brengen in bredere een toets: de ecologische toets. Een toets die ervoor moet zorgdragen dat de ecologie daadwerkelijk verrijkt in Nederland.

Het bewustzijn groeit dat we op de bestaande voet niet verder kunnen. Dat het steeds verder verarmen van onze ecologie een destructieve ontwikkeling is. De Spaanse onderzoeksrechter Baltasar Garzón en de Schotse advocaat Polly Higgins willen hier consequenties aan verbinden. Zij vinden dat aan de vier internationale misdrijven die onze wereld kent – oorlogsmisdrijven, genocide, foltering en misdaden tegen de menselijkheid – een vijfde moet worden toegevoegd: ecocide.

Slagen Higgins en Garzón erin genoeg steun te verwerven? Ik vind dat we daar niet op moeten wachten. In het verleden zijn al vele maatregelen getroffen waarmee vanuit een bedreiging een kans is gecreëerd. Eén daarvan is de watertoets. Ook bij ons nationale programma om woningen te verduurzamen, Stroomversnelling, zijn afspraken gemaakt over hoe bijvoorbeeld voor de gierzwaluw, huismus en vleermuis voorzieningen worden getroffen in en rond de woning. In dit licht is het niet raar om een ecologische toets te introduceren. Een toets die moet bijdragen aan meer natuur en water in de gebouwde omgeving. Ecocide is een veel breder begrip, maar laten we kleiner beginnen.

In veel nieuwbouwwijken is door de introductie van de watertoets nieuw oppervlaktewater gecreëerd. Dit heeft geleid tot waardecreatie in vastgoedzin maar zeker ook in ecologische perspectief. Stel je voor dat we hieraan flora & fauna-eisen en klimaatadaptieve normen toevoegen op gebouw- en gebiedsniveau. Dan moet dit toch ook leiden tot waardecreatie?

Immers, bewezen is dat groen leidt tot meer ontspanning en betere luchtkwaliteit. Beide hebben een positief effect op de gezondheid. Daarnaast biedt de gebouwde omgeving een zeer interessante omgeving voor planten en dieren. Nu al is de biodiversiteit rijker in de stad dan op het platteland. Door dit te versterken, kunnen we het omgekeerde bereiken van ecocide. Want wie wil er niet wonen en werken in een gezonde en ontspannen omgeving?

Door Onno Dwars

Bron: Bouwend Nederland

LAAT EEN REACTIE ACHTER