7 C
Nieuwkoop
dinsdag 19 februari 2019

Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland

Zuid-Hollandse groen-aanpak zorgt voor betrokkenheid regionale partners

Lokale en regionale partners in Zuid-Holland zetten zich steeds meer in voor  het behoud en de versterking van de groene leefomgeving. De provincie stelt...

Effecten van windturbines in Zuid-Holland onderzocht

Gedeputeerde Staten -GS- hebben het concept-milieueffectonderzoek -PlanMER- naar alternatieve locaties voor windenergie afgerond. Drie onderzochte locaties scoren zeer negatief op aspecten als geluid, slagschaduw...

Verder onderzoek naar containeroverslag op Sluiseiland in Gouda

De aanleg van een containeroverslag op het Sluiseiland in Gouda wordt verder onderzocht. Dit is de uitkomst van een verkennend onderzoek door de provincie...

Bedrijventerreinen krijgen steun

ESTER VAN DEN BOR - Provincie Zuid Holland stelt geld ter beschikking om bedrijventerreinen te verduurzamen. Het opzetten van samenwerkingsverbanden en het uitvoeren van...

Voorkeur inwoners Zuid-Holland voor landschappen met herkenbaar, historisch karakter

De meeste mensen in Zuid-Holland hebben een voorkeur voor landschappen met een herkenbaar, historisch karakter zoals de duinen, het veenweidegebied, de rivieren en eilanden,...

Provincie besluit toch om ottertunnels aan te leggen

Boswachters van Natuurmonumenten zijn verheugd met het terugdraaien van het besluit over de aanleg van ottertunnels bij de Nieuwkoopse Plassen. Tijdens de Statenvergadering op woensdag...

SWARE: waterrijke gebieden slim benutten

De provincie Zuid-Holland werkt aan een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Daarbij is de eerste stap: benutten wat we hebben. Bijvoorbeeld de binnenwateren en het...

Startnotitie Perspectief Groene Hart

De Stuurgroep Groene Hart heeft het initiatief genomen om een gemeenschappelijke toekomstvisie op het Groene Hart te ontwikkelen: het Perspectief Groene Hart. Doel van...

Subsidie voor plattelandsontwikkeling Holland Rijnland en Polders met Waarden

Particulieren, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de regio’s Holland Rijnland en Polders met Waarden kunnen weer subsidie krijgen voor innovatieve landbouwprojecten. Beide regio’s hebben...

Tijdelijke natuur heeft ambassadeurs nodig

Er zijn ambassadeurs nodig om de voordelen van tijdelijke natuur onder de aandacht te brengen. Dat is een van de conclusies van de expert...

EDITOR PICKS