7 C
Nieuwkoop
dinsdag 19 februari 2019

Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland

‘Kansenkaarten’ geven inzicht in bouwkansen binnen steden

De provincie stelt een unieke tool beschikbaar die inzicht geeft in de kansen voor woningbouw en transformatie. De zogeheten ‘Kansenkaarten’ helpen bij gesprekken over aanpak...

Provincie: alle Zuid-Hollandse nieuwbouw energieneutraal

Provincie Zuid-Holland wil dat alle nieuwbouw – van woningen tot kantoren en kassen – energieneutraal en fossielvrij is. Dat hebben Gedeputeerde Staten vastgelegd in...

Provincie Zuid-Holland op de bres tegen leegstand

De provincie Zuid-Holland nodigt ondernemers, gemeenten, vastgoedeigenaren en inwoners uit mee te denken over de aanpak van leegstand van panden en terreinen. Daarvoor organiseert...

Begroting 2018: Zuid-Holland investeert extra in economische groei en duurzaamheid

Gedeputeerde Staten (GS) willen in 2018 extra investeren en de koers die is ingeslagen met het coalitieakkoord Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker vervolgen.  “In meerdere...

Zuid-Holland legt zich nog niet neer bij provinciekeuze Vijfheerenlanden

Provincie Zuid-Holland legt zich nog niet zomaar neer bij het besluit om de fusiegemeente Vijfheerenlanden bij provincie Utrecht in te delen. Gedeputeerde Jeannette Baljeu...

‘Meer huizen in stedelijke gebieden bouwen’

De provincie Zuid-Holland wil dat gemeenten meer huizen bouwen binnen de bestaande steden en dorpen. Het provinciebestuur vindt dat bijvoorbeeld vaker leegstaande kantoren en...

Provincie Zuid-Holland zet in op transformatie leegstaande agrarische panden

In het landelijk gebied van Zuid-Holland komt de komende jaren veel agrarische bebouwing vrij, blijkt uit recent onderzoek van het Kadaster en Wageningen Research....

Provincie Zuid-Holland gaat steviger sturen op beschikbaarheid woningen

De provincie Zuid-Holland gaat steviger sturen op de beschikbaarheid van een passende woning voor iedereen. Daarover zijn gedeputeerde Adri Bom-Lemstra en Provinciale Staten het...

Provincie monitort wegen voor nieuwe aanpak geluidsoverlast

De provincie Zuid-Holland monitort het komende jaar de geluidsniveaus langs de provinciale wegen om op tijd klaar te zijn voor de nieuwe geluidswetgeving. Nu...

Ruimte en water

De provincie Zuid-Holland is op de goede weg met het verbinden van de opgaven voor water en ruimte, maar is er nog niet. Dat bleek...

EDITOR PICKS