7 C
Nieuwkoop
dinsdag 19 februari 2019

Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland

Subsidie voor plattelandsontwikkeling Holland Rijnland en Polders met Waarden

Particulieren, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de regio’s Holland Rijnland en Polders met Waarden kunnen weer subsidie krijgen voor innovatieve landbouwprojecten. Beide regio’s hebben...

Bedrijventerreinen krijgen steun

ESTER VAN DEN BOR - Provincie Zuid Holland stelt geld ter beschikking om bedrijventerreinen te verduurzamen. Het opzetten van samenwerkingsverbanden en het uitvoeren van...

Meer mogelijk met waterrecreatie Groene Hart

Waterrecreatie in het Groene Hart is in ontwikkeling en er zijn volop mogelijkheden om het voor waterrecreanten nog beter te maken. Die boodschap kreeg...

Landschapspark voor Zuid-Holland

De provincie heeft samen met de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit, Harm Veenenbos, een verkenning uitgevoerd naar een netwerk van groen en water in Zuid-Holland. Dit...

SWARE: waterrijke gebieden slim benutten

De provincie Zuid-Holland werkt aan een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Daarbij is de eerste stap: benutten wat we hebben. Bijvoorbeeld de binnenwateren en het...

Provincie besluit toch om ottertunnels aan te leggen

Boswachters van Natuurmonumenten zijn verheugd met het terugdraaien van het besluit over de aanleg van ottertunnels bij de Nieuwkoopse Plassen. Tijdens de Statenvergadering op woensdag...

Provincie Zuid-Holland wil erfgoed behouden én toegankelijk maken

Provincie Zuid-Holland wil erfgoed behouden én toegankelijk maken Zuid-Holland is rijk aan monumenten en ander erfgoed. Denk aan molens, landgoederen en boerderijen, of aan resten...

Effecten van windturbines in Zuid-Holland onderzocht

Gedeputeerde Staten -GS- hebben het concept-milieueffectonderzoek -PlanMER- naar alternatieve locaties voor windenergie afgerond. Drie onderzochte locaties scoren zeer negatief op aspecten als geluid, slagschaduw...

Verder onderzoek naar containeroverslag op Sluiseiland in Gouda

De aanleg van een containeroverslag op het Sluiseiland in Gouda wordt verder onderzocht. Dit is de uitkomst van een verkennend onderzoek door de provincie...

Provincie Utrecht krijgt leiding herindeling Leerdam, Vianen en Zederik

De voorgenomen herindeling van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik tot de nieuwe gemeenten Vijfheerenlanden kan worden voortgezet door de provincie Utrecht. Dat laat...

EDITOR PICKS