7 C
Nieuwkoop
dinsdag 19 februari 2019

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland

Miljoenenimpuls voor Noord-Holland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen € 69 miljoen extra investeren in energietransitie, duurzame economie, mobiliteit en natuur. Concreet wordt het geld ingezet voor het probleem...

Noord-Holland: Wat te doen met die lege stal?

Met name in het noorden van Noord-Holland komen steeds meer gebouwen van boerenbedrijven leeg te staan. De provincie Noord-Holland wil voorkomen dat deze gebouwen door...

Aan de slag met de Oostelijke Vechtplassen

21 organisaties hebben hun handtekening gezet om de Oostelijke Vechtplassen klaar te maken voor de toekomst. De Oostelijke Vechtplassen worden ontwikkeld tot een aantrekkelijk en...

Pilot Buitenpoorten brengt het landschap dichterbij

Slimme marketing en een goed ruimtelijk ontwerp zorgen voor meer bezoekers aan natuur- en recreatiegebieden in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is de belangrijkste uitkomst...

Noord-Holland wil investeren in de Oostelijke Vechtplassen

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen geld beschikbaar stellen voor het gebiedsakkoord voor het Oostelijk Vechtplassengebied. In de Kaderbrief 2018 is hiervoor € 11,9 miljoen...

Startnotitie Perspectief Groene Hart

De Stuurgroep Groene Hart heeft het initiatief genomen om een gemeenschappelijke toekomstvisie op het Groene Hart te ontwikkelen: het Perspectief Groene Hart. Doel van...

Provincie stimuleert kavelruil in Vechtstreek

De provincie Noord-Holland brengt 41,5 hectare grond in voor kavelruil in de Vechtstreek. Dat moet een impuls geven aan de landbouw in het gebied. Bovendien...

EDITOR PICKS