22.7 C
Nieuwkoop
maandag 15 oktober 2018

provincie

provincie
Foto Renk Ruiter

Help de natuur te beschermen voor toekomstige generaties

Utrechts Landschap beschermt natuur en erfgoed in de provincie zodat ook toekomstige generaties ervan kunnen blijven genieten. Om kinderen te betrekken bij het belang...

Meer aandacht nodig voor groen in de provincie Utrecht

Groen in en om de stad wordt steeds belangrijker voor onze leefomgeving en onze gezondheid. Toch hebben Utrechtse steden vaak een tekort aan groen....

Provincie Zuid-Holland investeert komende 15 jaar €3,2 miljard in bereikbaarheid

De komende 15 jaar investeert de provincie Zuid-Holland fors in bereikbaarheid. Bovenop het gereserveerde budget voor huidige projecten en programma’s stellen Gedeputeerde Staten nu...

Zuid-Hollandse klimaatatlas brengt risico’s weersextremen in beeld

Waar loopt de straat onder bij extreme hoosbuien? In welke steden wordt het erg heet? Dat is te zien in de Zuid-Hollandse klimaatatlas die...

Luchtkwaliteit Noord-Holland : Emissiebronnen en mogelijke maatregelen

De stikstofdioxideconcentratie lag in 2015 in Noord-Holland hoger dan het Nederlandse gemiddelde. Naar verwachting zal dit ook in 2030 het geval zijn en kunnen...

Nieuw boek toont kracht van regionaal ontwerpen in Zuid-Holland

Opgaven als klimaatadaptatie houden zich niet aan gemeentegrenzen. Ze vragen om ruimtelijke ontwerpen op regionale schaal. Een boek toont de urgentie daarvan. Het boek ‘De...

De kansenkaarten van Noord-Holland: een heldere tool voor circulair beleid

Hoeveel grondstoffen en energie gaat er om in de verschillende bedrijfsclusters in Noord-Holland? Dat wilden ze bij de provincie weleens weten. Per cluster werden...

Oplossingen voor gezonde Utrechtse lucht

Utrechtse gemeenten, kennisinstellingen, belangenorganisaties en burgers werken met de provincie aan een gezondere lucht. Het resultaat is de samenwerkingsagenda Gezonde Lucht. Doel is een...

De provincies als schakel tussen erfgoed, ruimte en economie

De provincies hebben de publicatie ‘Ruimte voor erfgoed. De provincies als schakel tussen erfgoed ruimte en economie’ uitgegeven en overhandigd aan cultuurminister Van Engelshoven (OCW). Deze...

Miljoenenimpuls voor Noord-Holland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen € 69 miljoen extra investeren in energietransitie, duurzame economie, mobiliteit en natuur. Concreet wordt het geld ingezet voor het probleem...

EDITOR PICKS