4.7 C
Nieuwkoop
maandag 17 december 2018

provincie

provincie

Ontwerp Actieplan Geluid Zuid-Holland ter inzage

Het Ontwerp Actieplan geluid provinciale wegen 2018-2023 ligt met ingang van 22 oktober 2018 tot en met 2 december 2018 ter inzage. De provincie Zuid-Holland...

Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 aangescherpt

Op basis van ruim 100 reacties hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland de Omgevingsvisie NH2050 aangescherpt. In deze visie staat beschreven hoe de provincie de...

Klimaatadaptief bouwen wordt de nieuwe norm in Zuid-Holland

Nieuwbouwlocaties in Zuid-Holland worden vanaf 4 oktober zoveel mogelijk klimaatadaptief gebouwd. Die ambitie presenteerden 40 Zuid-Hollandse partijen vandaag. Bouwbedrijven, gemeenten, de provincie, waterschappen, maatschappelijke organisaties...

Provinciaal programma gaat bedrijventerreinen langs A12 versterken

De provincie heeft een ‘provinciaal programma grootschalige logistieke bedrijventerreinen A12’ vastgesteld voor de A12-corridor. Dit programma zorgt ervoor dat ruimtelijke ontwikkelingen in de diverse...

Provincie Noord-Holland investeert € 196 miljoen in biodiversiteit

De provincie Noord-Holland investeert veel in haar natuur om de biodiversiteit te versterken. Denk aan het ontwikkelen van nieuwe natuurgebieden, betere omstandigheden voor weidevogels...

Provincie Utrecht zet in op o.a. bodemdaling Groene Hart

Het kabinet stelt 950 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van brede welvaart in Nederland. Om dit te realiseren worden Regio Deals afgesloten met...

Ontwerp “Inpassingsplan kantoren” ter inzage

Om de kantorenleegstand in de provincie Utrecht tegen te gaan, hebben Gedeputeerde Staten een inpassingsplan opgesteld. Hiermee wordt geplande nieuwbouw van zelfstandige kantoren in...
Foto Renk Ruiter

Help de natuur te beschermen voor toekomstige generaties

Utrechts Landschap beschermt natuur en erfgoed in de provincie zodat ook toekomstige generaties ervan kunnen blijven genieten. Om kinderen te betrekken bij het belang...

Meer aandacht nodig voor groen in de provincie Utrecht

Groen in en om de stad wordt steeds belangrijker voor onze leefomgeving en onze gezondheid. Toch hebben Utrechtse steden vaak een tekort aan groen....

Provincie Zuid-Holland investeert komende 15 jaar €3,2 miljard in bereikbaarheid

De komende 15 jaar investeert de provincie Zuid-Holland fors in bereikbaarheid. Bovenop het gereserveerde budget voor huidige projecten en programma’s stellen Gedeputeerde Staten nu...

EDITOR PICKS