0 C
Nieuwkoop
woensdag 23 januari 2019

natuur

natuur

Naar het Natuur Netwerk Nederland – Ligt ons natuurbeleid nog op koers?

Nederland heeft het natuurbeleid sterk omgevormd. Met de herijking en omvorming van de Ecologische Hoofdstructuur tot Natuur Netwerk Nederland is het beoogde oppervlak verkleind,...

Realisatiestrategie als impuls voor de Utrechtse natuur

Het behouden, versterken en verbinden van de natuur vormt de kern van de provinciale  Natuurvisie. Deze visie is nu uitgewerkt in de realisatiestrategie die Gedeputeerde Staten...

Meer weidevogels broeden in Bovenlanden

Dit jaar hebben wederom meer weidevogels gebroed in de Bovenlanden ten opzichte van voorgaande jaren! Opvallend veel paartjes kievit hebben hier hun kuikens groot...

Biodiversiteit uiterwaarden toegenomen door rivierverruimende maatregelen

Er keren steeds meer bedreigde en beschermende soorten vogels en zoogdieren terug in de uiterwaarden van het Nederlandse rivierengebied. Dat komt door de aanleg...

Provincies op koers met realisatie Natuurnetwerk Nederland

De provincies liggen ruim op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De daling van de gemiddelde natuurkwaliteit, die sinds 1994 is...

2017 slecht jaar voor weidevogels Krimpenerwaard

De weidevogels in de Krimpenerwaard hebben een slecht broedjaar achter de rug. Door kou, voedselgebrek en predatie sneuvelden veel kuikens. Dat blijkt uit het verslag...

Totale oppervlakte aan bos in Nederland blijft teruglopen

Het totale oppervlakte aan bos in Nederland is sinds 2013 jaarlijks met 1350 hectare afgenomen. De aanplant van nieuwe bomen weegt niet op tegen...

De Vecht leeft weer

De Vecht, eeuwenoude rivier tussen de stad Utrecht en Muiden, is inmiddels zo schoon dat er weer volop leven is op de bodem. Decennialang...

Oostelijke Vechtplassen: op weg naar gebiedsakkoord

Ruim 20 bij de Oostelijke Vechtplassen betrokken (semi-) overheden, bewoners- en natuurorganisaties en ondernemers hebben de intentie uitgesproken om een groot aantal problemen in...

Zo bescherm je groen

Relatief kleine steden, omgeven door groene gebieden en water, naast de gangbare ‘droge’ infrastructuur. Dat kenmerkt Nederland. Internationaal benijdt men ons. Kunnen wij die...

EDITOR PICKS