20.3 C
Nieuwkoop
maandag 15 oktober 2018

natuur

natuur

Nieuwe natuurgebieden ontstaan door zand- en grindwinning

De winning van zand en grind langs de rivieren in ons land heeft tot veel nieuwe natuurgebieden geleid. Bij 24 specifieke projecten waarbij in...

Faunapassages monitoren met wildcams

Op veel plaatsen in Nederland zijn faunapassages aangelegd: dassentunnels, paddentunnels of loopplanken voor dieren. Maken dieren ook gebruik van die tunnels of ecoducten? Werken...

‘Mensen willen niet betalen voor natuur’

Nederlanders willen niet betalen voor natuur. Tegelijkertijd nemen de kosten van natuurgebieden, onder andere door vernielingen en het dumpen van afval, toe. Die kosten...

Fauna van open natuurgebieden, 1990-2016

Sinds 1990 laten de diersoorten in de open natuurgebieden (hei en duin en extensief beheerde graslanden) een afname zien. De laatste tien jaar is...

Extra controle Otterpassage A12

Na de vondst van een dode otter in de Reeuwijkse Plassen, wordt de otterpassage extra gecontroleerd door Rijkswaterstaat. Natuurmonumenten laat weten zich zorgen te...

Nieuwe otterfamilie laat zich op camera zien in de Nieuwkoopse Plassen

Er zijn weer jonge otters in de Nieuwkoopse Plassen gesignaleerd! Op camerabeelden van 5 februari zie je licht weerschijnen in vier ogen van twee...

Meer ruimte voor natuur

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) heeft tot doel om de voortdurende afname van de biodiversiteit in Nederland tegen te gaan. De provincies zijn verantwoordelijk voor...

Tijdelijke Natuur nu nóg makkelijker te realiseren

De nieuwe gedragscode Tijdelijke Natuur maakt het nog makkelijker om natuur te realiseren op braakliggende terreinen. De gemeente Alphen aan den Rijn is de...

Voorofsche polder gereed voor komst weidevogels

Om weidevogels het naar de zin te maken hebben we in Voorofsche polder te Waddinxveen een perceel klaargemaakt voor de komst van de weidevogels....

Mini-stadsbosjes zijn goed voor de biodiversiteit

‘Tiny Forests’ zijn kleine stadsbossen, zo groot als een tennisbaan, waarin een groot aantal boomsoorten wordt gepland om een zo hoog mogelijke biodiversiteit te...

EDITOR PICKS