7 C
Nieuwkoop
dinsdag 19 februari 2019

milieu

milieu

Elektrisch rijden

Elektrisch rijden wordt de norm. Dat klinkt in regeringskringen, in consumentenpanels en nu ook binnen de autobranche. De kans om zelf mee te gaan...

Geluidswal met zonnepanelen geopend langs A20

Wethouder Pex Langenberg van Rotterdam heeft maandagmiddag de eerste fase van het zonnepark langs de snelweg A20 geopend. Mensen in Terbregge, Hillegersberg, Prins Alexander en...

Te veel gevaarlijke stoffen via spoor Utrecht

De gemeente Utrecht wil dat er minder gevaarlijke stoffen over het spoor worden vervoerd en eist dat het Rijk zich houdt aan de gemaakte...

Inspraak ruimtelijk beleid zonneweide

Het realiseren van grootschalige zonneweides is één van de mogelijkheden om de ambities uit de duurzaamheidsagenda te verwezenlijken. “Onze ambitie is dat in 2020 minimaal...

Vernatting van veenweidegebieden moet bijdragen aan realiseren van klimaatdoelen

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft op 24 mei ingestemd met een motie van SP, D66 en GroenLinks waarin de regering wordt gevraagd...

Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen organiseert demonstratie ecologisch slootschonen

De gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen organiseert op donderdag 1 september een demonstratie ecologisch slootschonen en baggeren op het bedrijf van BoerBert, ’s Gravensloot...

Europese denktank pleit voor meer plattelandsontwikkeling en minder hectaresteun

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet meer gericht zijn op plattelandsontwikkeling en minder op het ondersteunen van de landbouw via directe inkomenssteun op basis...

EDITOR PICKS