0.7 C
Nieuwkoop
zaterdag 29 april 2017

landschap Groene Hart

landschap Groene Hart

‘Deel van Goudse binnenstad dreigt onder water te lopen’

De Turfmarkt en de Zeugstraat zijn het eerst aan de beurt, maar ook andere delen van de Goudse binnenstad komen onder water te staan...

Veenbodem blijft dalen, ophogen en bemalen blijft nodig

Wie in het veenweidegebied woont, zoals een flink deel van de bewoners van het Woerdense buitengebied, is al aan het ophogen van terras en...

Kennisprogramma ‘Klimaat, Water en Bodemdaling’ gepresenteerd

Op donderdag 24 november hielden het Platform Slappe Bodem en STOWA een CoP-bijeenkomst over veenbodemdaling. Tijdens de dag werd het nieuwe het kennisprogramma ‘Klimaat,...

Verzakking van veenbodem gaat 20 miljard kosten

De Nederlandse veengrond is zo instabiel dat die vooral in stedelijk gebied de komende jaren daalt. Daardoor ontstaat schade aan gebouwen, wegen, riolering en kades. Voor...

Rijksbouwmeester pleit voor buitenruimte van betekenis

In het onlangs verschenen advies Buitenruimte van Betekenis adviseert Rijksbouwmeester Floris Alkemade over het investeren in buitenruimte, om aan te tonen dat structurele aandacht...

Bedrijfsverplaatsingen in Gooi en Vechtstreek

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stellen 400.000 euro beschikbaar voor het verbeteren van de agrarische structuur en het landschap van het Groene Uitweg-gebied dat in...

Rli: ‘Duurzaam Nederland lukt niet zonder landschapskwaliteit’

Nederland staat voor grote en urgente duurzaamheidsopgaven: energietransitie, aanpassing aan klimaatverandering en verduurzaming van de landbouw. Die zullen het Nederlandse landschap ingrijpend veranderen. Een...

Amstelland heeft meer betrokkenheid nodig voor een duurzame toekomst

Amstelland is erg geliefd is bij de stedelijke recreanten uit Amsterdam en Amstelveen en omgeving. Horeca- en recreatieondernemers onderstrepen het belang van het mooie...

Ook de PvdA is om: ‘Bouw maar weer in het groen.’

“Er zitten grote hiaten in het groenstedelijk bouwen. Vaak zijn de kosten hoger en gaat het trager”, zegt PvdA-Kamerlid De Vries. Zijn uitspraken zijn...

Actie Zuid-Hollands Landschap om natuurgebied Luistenbuul in Lexmond te kopen

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap is een actie begonnen om geld in te zamelen voor de aankoop van natuurgebied Luistenbuul in Lexmond. Daarvoor heeft de...

EDITOR PICKS