10.3 C
Nieuwkoop
dinsdag 24 april 2018

landschap Groene Hart

landschap Groene Hart

‘Vrienden van de Oostvlietpolder’ heft zichzelf na 20 jaar op

‘Het is mooi geweest’, schrijven de Vrienden van de Oostvlietpolder (VVO) op hun website. Na bijna 20 jaar heeft de ledenvergadering besloten om de...

Hoe ziet het Groene Hart eruit in 2040?

Geïnspireerd door het essay ‘Vergezicht Groene Hart’ geeft de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart haar vergezicht op het Groene Hart rond 2040. De Stuurgroep...

Expertisecentrum over bodemdaling in het Groene Hart is noodzakelijk

Dijkgraaf Hans Oosters pleit voor een kenniscentrum over bodemdaling in het Groene Hart bij informateur Edith Schippers. Het plan krijgt nu steun van de waterschappen, gemeenten...

Minder landschap, meer bebouwing, 1950-2015

Het Nederlandse landschap is voortdurend in beweging. Van 1950 tot 1980 waren ruilverkavelingen de grootste bron van veranderingen in het landschap, daarna vooral de...

Digitale kaart Molenwaard 1.0 opgeleverd

Donderdagavond 2 februari werd in gebouw De Vijf Lelies in Streefkerk door Jacques Verhagen aan wethouder Kees Boender de eerste versie van de digitale...

Staatsbosbeheer beheert natuur- en recreatiegebied De Rottemeren

Het beheer van het gebied De Rottemeren bij Rotterdam is sinds 1 januari een taak van Staatsbosbeheer. De organisatie heeft de verantwoordelijkheid voor het...

Verspreiding invasieve plantensoorten toegenomen

Uitheemse planten komen in Nederland steeds meer voor. Vooral exotische waterplanten hebben zich in de afgelopen decennia zo sterk verspreid dat ze soms de...

‘Deel van Goudse binnenstad dreigt onder water te lopen’

De Turfmarkt en de Zeugstraat zijn het eerst aan de beurt, maar ook andere delen van de Goudse binnenstad komen onder water te staan...

Veenbodem blijft dalen, ophogen en bemalen blijft nodig

Wie in het veenweidegebied woont, zoals een flink deel van de bewoners van het Woerdense buitengebied, is al aan het ophogen van terras en...

Kennisprogramma ‘Klimaat, Water en Bodemdaling’ gepresenteerd

Op donderdag 24 november hielden het Platform Slappe Bodem en STOWA een CoP-bijeenkomst over veenbodemdaling. Tijdens de dag werd het nieuwe het kennisprogramma ‘Klimaat,...

EDITOR PICKS