12.7 C
Nieuwkoop
donderdag 19 oktober 2017

landschap Groene Hart

landschap Groene Hart

Digitale kaart Molenwaard 1.0 opgeleverd

Donderdagavond 2 februari werd in gebouw De Vijf Lelies in Streefkerk door Jacques Verhagen aan wethouder Kees Boender de eerste versie van de digitale...

Staatsbosbeheer beheert natuur- en recreatiegebied De Rottemeren

Het beheer van het gebied De Rottemeren bij Rotterdam is sinds 1 januari een taak van Staatsbosbeheer. De organisatie heeft de verantwoordelijkheid voor het...

Verspreiding invasieve plantensoorten toegenomen

Uitheemse planten komen in Nederland steeds meer voor. Vooral exotische waterplanten hebben zich in de afgelopen decennia zo sterk verspreid dat ze soms de...

‘Deel van Goudse binnenstad dreigt onder water te lopen’

De Turfmarkt en de Zeugstraat zijn het eerst aan de beurt, maar ook andere delen van de Goudse binnenstad komen onder water te staan...

Veenbodem blijft dalen, ophogen en bemalen blijft nodig

Wie in het veenweidegebied woont, zoals een flink deel van de bewoners van het Woerdense buitengebied, is al aan het ophogen van terras en...

Kennisprogramma ‘Klimaat, Water en Bodemdaling’ gepresenteerd

Op donderdag 24 november hielden het Platform Slappe Bodem en STOWA een CoP-bijeenkomst over veenbodemdaling. Tijdens de dag werd het nieuwe het kennisprogramma ‘Klimaat,...

Verzakking van veenbodem gaat 20 miljard kosten

De Nederlandse veengrond is zo instabiel dat die vooral in stedelijk gebied de komende jaren daalt. Daardoor ontstaat schade aan gebouwen, wegen, riolering en kades. Voor...

Rijksbouwmeester pleit voor buitenruimte van betekenis

In het onlangs verschenen advies Buitenruimte van Betekenis adviseert Rijksbouwmeester Floris Alkemade over het investeren in buitenruimte, om aan te tonen dat structurele aandacht...

Bedrijfsverplaatsingen in Gooi en Vechtstreek

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stellen 400.000 euro beschikbaar voor het verbeteren van de agrarische structuur en het landschap van het Groene Uitweg-gebied dat in...

Rli: ‘Duurzaam Nederland lukt niet zonder landschapskwaliteit’

Nederland staat voor grote en urgente duurzaamheidsopgaven: energietransitie, aanpassing aan klimaatverandering en verduurzaming van de landbouw. Die zullen het Nederlandse landschap ingrijpend veranderen. Een...

EDITOR PICKS