B&W Gouda handelt in strijd met ‘Gebiedsvisie Hollandsche IJssel in zicht 2020’...

B&W Gouda handelt in strijd met ‘Gebiedsvisie Hollandsche IJssel in zicht 2020’ bij bouwplan Goejanverwelledijk

589
0
DELEN

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft zich uitgesproken voor het bouwplan Goejanverwelledijk 40-42 op de ‘Ouwe Gouwelocatie’, maar dit is strijdig met Gebiedsvisie Hollandse IJssel, schrijven Gerard Overkamp voorzitter stichting Gouda ~sterk~ aan de IJssel en Hans du Pré secretaris Werkgroep Gouda<–>Krimpenerwaard in een persbericht.

In 2008 stelde de gemeenteraad van Gouda de ‘Gebiedsvisie Hollandse IJssel in Zicht 2020′ vast. Daarin werd vastgelegd dat de ‘kwaliteiten van het rustige en idyllische riviertje’, ten oosten van de Waaiersluis, behouden moeten blijven en zelfs versterkt moeten worden. Bebouwing is uitgesloten….. En tussen eventuele bebouwing – bij voorkeur recreatief – moet zicht blijven op de oude molen en rivier, aldus deze beleidsvisie.

B&W dreigen nu echter in te stemmen met een bouwplan voor vijf woningen op de Ouwe Gouwe-locatie waarbij het zicht op de rivier en molen vanaf de Goejanverwelledijk geheel verdwijnt. Daarmee gaat het College in tegen het door de gemeenteraad vastgestelde beleid.

Voor veel Gouwenaren is de Goejanverwelledijk een geliefde dijk om te fietsen en te wandelen. In het weekend wordt de dijk ook druk bezocht door fietsers en fietsgroepjes uit de hele Randstad en Utrecht. De Goejanverwelledijk is voor Gouda dan ook een uniek gebied. Vanaf de monumentale Waaiersluis oostwaarts fietsend of wandelend is het in de beleving of je al compleet de stad uit bent, met mooie doorkijkjes op de Hollandsche IJssel, de Haastrechtse molen en op de achterliggende Krimpenerwaard. Dit uitzicht vanaf de Goejanverwelledijk is dus cruciaal voor het groene imago van Gouda, voor de leefbaarheid van de stenige stad en voor de toeristische aantrekkelijkheid.

Vanuit die waarde is de beantwoording van de zienswijzen op concept bestemmingsplan Goejanverwelledijk 40-42 / Locatie Ouwe Gouwe door Burgemeester en Wethouders van Gouda, dan ook ronduit teleurstellend. De beantwoording is in te zien op het RIS, het Raads Informatie Systeem van de Goudse gemeenteraad. De aanpassingen die het college van Burgemeester en wethouders voorstelt aan de raad, naar aanleiding van de 12 ingediende zienswijzen, zijn onvoldoende en zorgen niet voor zicht op de Haastrechtse molen en rivier de Hollandsche IJssel. Het plan voldoet daarmee niet aan de door de raad in 2008 vastgestelde Gebiedsvisie Hollandsche IJssel in zicht 2020.  Het beleidsvoornemen over zicht op rivier en molen wordt daar in als volgt verwoord:

“De gekanaliseerde IJssel is hier ten oosten van de Waaiersluis een rustig en idyllisch riviertje met kwaliteiten die aan het rivierengebied doen denken, zoals de buitendijkse wielen, de grazige uiterwaarden, zichtbare rivier en zelfs een oude molen.  Deze kwaliteiten moeten worden versterkt om te zorgen dat zij niet vervagen of verdwijnen.”

Het bestemmingsplan bestaat uit 5 forse woningen, met een gemiddeld vloeroppervlak van 220 m2. Het plan beslaat een groter oppervlak dan de voormalige loods van aannemersbedrijf Ouwe Gouwe. Met de bouw van de woningen met 2 meter hoge erfafscheidingen en beplanting in de open ruimtes tussen de woningen, zal het zicht op de rivier en molen over de gehele lengte van het perceel vervagen en verdwijnen. Uit oogpunt van privacy en veiligheid is het ook ondoenlijk om de ruimtes tussen de woningen open te houden. De indieners van de zienswijzen vragen daarom om een open groene corridor van minimaal 25 meter breed (20%) in het plan op te nemen waarover het zicht op rivier en molen wel behouden kan worden. Dit kan op diverse wijzen bereikt worden: door verkleining van de afstand tussen de woningen, aanpassing van het formaat woningen of het aantal te bouwen woningen.

Op 6 september spreekt de gemeenteraad van Gouda zich uit over het concept bestemmingsplan en voorgestelde aanpassingen. Wij hopen dat de raadsleden serieus werk gaan maken om hun eigen beleid van zicht op rivier en molen te behouden.

DELEN

LAAT EEN REACTIE ACHTER