Boeren voelen zich belemmerd door nieuw natuurbeleid veenweidegebied

Boeren voelen zich belemmerd door nieuw natuurbeleid veenweidegebied

329
0
DELEN
Foto door Floris Bakker

Agrariërs in de Krimpenerwaard kunnen zich niet vinden in het nieuwe beleid, dat provincie en gemeente in juni voor het veenweidegebied hebben vastgesteld.

Volgens Jaap Schep zijn hun aanbevelingen niet meegenomen in de opgestelde ‘realisatiestrategie’. “Boeren willen zelf een keuze maken tussen meedoen of schadeloos worden gesteld in de gebieden waar natuurontwikkeling prioriteit krijgt. Op 14 september is hierover vergaderd. Wij betwijfelen in hoeverre onze stem serieus genomen wordt.”

Dat stelt hij in een brief aan Pieter Neven, voorzitter van de Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard.

Schep twijfelt of meedoen wel aantrekkelijk is, omdat de landen te nat worden voor het beweiden en bewerken van de percelen. Daarnaast vreest hij voor minder voedzaam gras en de ‘onomkeerbare effecten’ van afplaggen. “Als je nu kijkt naar de ontwikkeling in De Nesse is beheren geen optie, omdat het aantal verkeersbewegingen is vergroot. Aanvoer van ruige mest en afvoer van gewas zullen aanzienlijk meer transport vragen. In onze ogen is dit in verband met duurzaamheid en verkeersveiligheid niet wenselijk.”

Ganzen
De agrarische gemeenschap vreest dat er door de toename van ongewenste flora en fauna nog meer ganzen zullen neerstrijken in de polder. “Deze trend zal door de ontwikkeling van natuur alleen maar toenemen. De omliggende boeren ondervinden nu al de nadelige gevolgen van de uitdijende populatie. Dat geldt evenzeer voor de toename van onkruid. Het is van belang dat het aantal ganzen vermindert en de schade wordt vergoed.”

Schep stelt dat alle betrokkenen goed geïnformeerd moeten worden. “Er zijn ons ondernemers bekend die tot op heden onvoldoende weten van de aanpak en de voorwaarden. Wij stellen de Stuurgroep voor om de grondeigenaren en gebruikers bijeen te roepen. Dan kan de Stuurgroep voorlichting geven en kunnen ondernemers hun mening uiten.”

De oproep van Jaap Schep is ondertekend door Duurzame Waterbeheersing en Landbouw Krimpenerwaard, Agrarisch Jongeren Kontakt Krimpenerwaard, Stichting voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Weidehof Krimpenerwaard en de Land- en Tuinbouw Organisatie Noord.

Bron: Het Kontakt

LAAT EEN REACTIE ACHTER