Bewoners strijden voor een windmolenvrij Balijbos

Bewoners strijden voor een windmolenvrij Balijbos

2013
4
DELEN
Aan de overkant van de A12 langs het Balij moeten windmolens komen. Foto van Robbert Roos

Het Balijbos langs de A12 maakt onderdeel uit van de Groenblauwe Slinger. Een S-vormige zone van zes natuur- en recreatiegebieden in Zuid-Holland die een belangrijke rol spelen voor de aanwezige flora en fauna en recreatie- en natuurbeleving. De Balij ligt precies in de flessenhals’ van 2 km breed. Op het eerste gezicht ongeschikt voor het plaatsen van windturbines. Toch wil uitgerekend Staatsbosbeheer het gebied voordragen om daar 3-5 windmolens van 175 tot 200 meter hoog te plaatsen. Opmerkelijk vindt de actiegroep Balij Windmolen Vrij.

Aris Jan Hofker, lid van de actiegroep is samen met 12 andere leden al vier maanden bezig om onder andere via de wet openbaarheid bestuur (WOB) de onderste steen boven te krijgen. Aris Jan Hofker: “Om duidelijkheid te krijgen en de 2 miljoen jaarlijkse gebruikers van De Balij en Het Bieslandsebos te informeren. ” Dat is belangrijk volgens Hofker, mede omdat er zowel bij de politiek, als omwonenden en gebruikers geen draagvlak is. Hofker: “De gemeenteraden van Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer hebben zich unaniem tegen de locatie uitgesproken.

Uit onderzoek via de wet openbaarheid bestuur en gesprekken met betrokkenen is gebleken dat Staatsbosbeheer als grondeigenaar van De Balij nadrukkelijk de initiatiefnemer is.” Een windturbine levert zo’n 30.000 euro per jaar op. Geld wat Staatsbosbeheer gedeeltelijk terug wil laten vloeien in De Balij. Zinloos volgens actiegroep die daarbij samen optrekt met platform ‘Duurzaam kan zoveel beter’ uit Pijnacker-Nootdorp. “Door het plaatsen van windturbines op deze kleine locatie wordt de flora en fauna ernstig verstoord zodat je niet langer meer kunt spreken van een natuur- en recreatiegebied.” De actiegroep heeft de visies van Staatsbosbeheer en natuur- en milieugroepen en de provincie zelf onderzocht. Daaruit blijkt dat de keuze voor de locatie De Balij in strijd is met alle visies en vastgesteld beleid en groot nadeel is voor de natuur. De actiegroep roept Staatsbosbeheer dan ook op om zich terug te trekken als initiatiefnemer.

www.balij-windmolen-vrij.nl

4 REACTIES

 1. Bedankt voor jullie aandacht voor onze mooie Balij!
  Onderdeel van de Groenblauwe slinger, liggend aan de rand van het Groene Hart, tegenover het Westerpark en de Nieuwe Driemanspolder. Met de A12 ertussen. Vogels en Vleermuizen vliegen erover heen om daarna te rusten en te fourageren in de Balij. Met windturbines op deze route gaat dit niet meer lukken.
  Houdt het Groene Hart ‘open’! Skicentrum Snowworld is al te bepalend in het landschap.
  Vijf mega windturbines van Euromasthoogte worden allesoverheersend.

  Samen staan we sterk!
  Namens comité Balij Windmolen Vrij

 2. De provincie Zuid-Holland heeft het minste natuurgebied per inwoner en is tevens een van de dier-onvriendelijkste provincies van Nederland. Ga zo door!

 3. Vanmorgen las ik op de website van de Natuur en Milieu Federatie Zuid-Holland dat zij zich gaat inzetten voor ‘tijdelijke natuur’. Braakliggende terreinen worden ontwikkeld tot mooie tijdelijke natuurgebieden.
  Sorry, ik kan dit niet rijmen met wat de Federatie met onze Balij van plan is. Namelijk het vernietigen van natuur tbv het exploiteren van vijf mega windmolens. Het contract tussen de Federatie en Staatsbosbeheer, voor het oprichten van een burgercoorperatie en de pachtsubsidie, is praktisch rond.
  De molens komen in een al jarenlang ontwikkeld bos, recreatie en natuurgebied, met al hoge natuurwaarden.
  Ik kan deze paradoxale ideologie niet meer volgen.

 4. De Balij is ongeschikt als locatie voor windmolens. In het betreffende gebied, de Scheg, broedt 1 paar havik. De boomvalk zoekt hier libellen en kleine vogels. Buizerds en bruine kiekendieven vliegen heen en weer over de A12 en broeden zowel in Balij als Westerpark. Territoria van deze vogels stoppen niet bij de A12. Zelfs de roerdomp is hier te vinden. Grote aantallen smienten, krakeenden, grauwe ganzen en Canadese ganzen veroorzaken een levendig luchtverkeer op rotorhoogte tussen de noordelijk gelegen plassengebieden en de Balij, Groenzoom en Delftse Hout. Met de uitbreiding van de Nieuwe Driemanspolder komt er meer waterrijke natuur in deze regio en daarmee een toename van vliegbewegngen van noord naar zuid en vice versa, over de groenblauwe slinger. Wie daar haaks op deze route windmolens wi plaatsen heeft iets niet begrepen. Ook recent vleermuisonderzoek heeft het belang van de Balij voor maar liefst 9 soorten aangetoond. GEEN WINDMOLENS IN DE BALIJ!!

LAAT EEN REACTIE ACHTER