Bestemmingsplan Goejanverwelledijk wankelt

Bestemmingsplan Goejanverwelledijk wankelt

450
0
DELEN

Woensdagavond 6 september jl. vond een verkenning plaats in de gemeenteraad van Gouda van het bestemmingsplan Goejanverwelledijk 40 – 42. Uit de inspraakreacties en de sympathie hiervoor bij de Raadsleden blijkt dat dit plan zeker geen hamerstuk wordt. Diverse scenario’s passeerden de revue.

Het bestemmingsplan beoogt om vijf woningen te bouwen op de plek waar voorheen de bedrijfsloodsen van het failliete bouwbedrijf Ouwe Gouwe heeft gestaan. De komende twee weken komt het plan weer op de agenda bij de gemeenteraad. Nu om het plan vast te stellen, te wijzigen of te verwerpen.

De merendeel van de insprekers namen het plan direct onder vuur. Het plan wekt de suggestie dat ondanks de huizenbouw het zicht op de Hollandsche IJssel en de molen Beneden-Haastrecht ongemoeid blijft. De Werkgroep Gouda – Krimpenerwaard wist echter met een aantal eenvoudige situatieschetsen aan te tonen dat de uitkijk op en over het water weer een flinke knauw zou krijgen. Een aanslag waar ook vertegenwoordigers van de bewoners van het Walmolenerf en het Wipmolenerf niet op zitten te wachten.

Na de insprekers was het de beurt aan de Raad. Die stelde de heer Tetteroo en zijn ambtelijke secondant een aantal zeer kritische vragen. Ook binnen de Raad bestaat breed het besef dat Gouda het pareltje Goejanverwelledijk niet zo maar mag verkwanselen. Intussen wordt al duidelijk dat een meerderheid van de fracties zeker niet met een ongewijzigd plan akkoord zal gaan.

De heer Been namens de bewoners van het Wipmolenerf kwam feitelijk met de meest voor de hand liggende oplossing. Hij riep de gemeente op om huizenbouw geheel achterwege te laten. Aankopen van de grond biedt kans om hier een rivierparkje aan te leggen voor de vele passerende recreanten. Hij begrootte de koopprijs hiervan op circa vier euroton, een prijs die Goudse gemeentefinancien momenteel gemakkelijk kunnen dragen. Een naam had hij ook al: het Galama-rivierpark. Genoemd naar de Goudse ondernemersfamilie die ooit het kleine bedrijventerreintje gesticht heeft.

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER