Aantrekkelijke vaarwegen voor recreanten

Aantrekkelijke vaarwegen voor recreanten

720
0
DELEN
Fietsbrug over de Eem Foto provincie-utrecht.nl
Provincies en Rijk hebben afspraken gemaakt om de vaarten die gebruikt worden voor recreatie nog aantrekkelijker te maken voor de recreant. Gedeputeerde Mariette Pennarts van de provincie Utrecht: “Met deze afspraken zorgen we ervoor dat we onze vaarwegen goed en veilig houden en eventuele knelpunten opheffen, zodat recreanten ook vanaf het water kunnen genieten van onze mooie landschappen”.

Een gezamelijk aantrekkelijk toervaartnet
De afspraken tussen de provincies over de Basisvisie Recreatietoervaartnet worden 18 november 2016 door alle betrokken partijen ondertekend. Hiermee is een belangrijke stap gezet voor de borging, het behoud en op sommige plaatsen de verdere ontwikkeling van het landelijke basisrecreatietoervaartnet Nederland (BRTN).

Het hoofddoel van de nieuwe Basisvisie Recreatietoervaartnet Nederland is om het net van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en zo mogelijk verder te ontwikkelen tot één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet.

Concreet
De provincie zet zich in voor behoud en waar mogelijk verbetering van het eigen deel van het landelijk basisrecreatietoervaartnet. Ze helpt de veiligheid op het water te bevorderen en houdt rekening met de Rijkswaterstaat Richtlijn Vaarwegen en benoemde richtlijnen in de Basisvisie.

Een concreet project waar de provincie Utrecht zich voor inzet, is bijvoorbeeld het veiliger maken van de oversteek van het Amsterdam Rijnkanaal bij Nieuwersluis. Daarnaast ondersteunt de provincie kansrijke initiatieven zoals de verdere ontwikkeling van sloepenroutes en het bevaarbaar maken van de grachten in Amersfoort.

4400 km
Het landelijke basisrecreatietoervaartnet omvat zo’n 4400 km aan vaarwegen, exclusief vaargeulen buitengaats en vaarroutes door plassen, meren en grote wateren. 60% van het netwerk is in beheer van de provincies, 40% wordt beheerd door Rijkswaterstaat. Het basistoervaartnet koppelt vaargebieden in alle provincies met elkaar en ontsluit en verbindt stad en land vanaf het water.

In de afgelopen twintig jaren is ruim 500 miljoen euro geïnvesteerd in het ontwikkelen en knelpuntenvrij maken van het landelijke basistoervaartnet.

Meer informatie is te vinden op http://waterrecreatienederland.nl/

DELEN

LAAT EEN REACTIE ACHTER