Aanpak Van Dam gericht op stabiele weidevogelpopulatie

Aanpak Van Dam gericht op stabiele weidevogelpopulatie

883
2
DELEN
Foto kingofthemeadows.eu

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer een plan van aanpak voor de weidevogels gepresenteerd. Deze weidevogelaanpak is in overleg met provincies tot stand gekomen en afgestemd met Boerennatuur.nl, als koepelorganisatie van de agrarische collectieven. Het doel van de aanpak is om de weidevogelpopulatie te stabiliseren. Dit is een belangrijke voorwaarde om te voldoen aan de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Om de stabilisatie de komende jaren te bereiken, moet binnen kerngebieden voor weidevogels, het leefgebied op boerenland en de hiervoor relevante delen van het Natuurnetwerk Nederland geschikt gemaakt worden. Daarnaast zal het beheer moeten worden geoptimaliseerd. Hierdoor kan het broedsucces omhoog. Van Dam zet in op zes sporen:

  • Optimaliseren van het agrarisch natuurbeheer
  • Verbeteren ecologische basiscondities: natuurinclusieve landbouw en vergroening
  • Maatschappelijke verankering
  • Kennisontwikkeling en educatie
  • Internationale samenwerking
  • Versterken samenwerking en borging naar de toekomst

Provincies
Deze aanpak bouwt voor de eerstkomende termijn verder op de ingezette koers, waarbij provincies de regie voeren over de uitvoering van het (agrarisch) natuurbeheer en waar de aanpak van collectief agrarisch natuurbeheer sterk is verbonden met het natuurbeheer van het Natuurnetwerk Nederland. Een krachtige invulling van de provinciale rol als gebiedsregisseur staat hierbij centraal.

De weidevogelstand wordt door Rijk en provincies intensief gevolgd via een jaarlijkse monitoring en elke drie jaar meer diepgaand aan de hand van de Balans van de Leefomgeving. Aan de hand hiervan kan bepaald worden of een verdere intensivering van maatregelen nodig is om het de aanwezigheid van weidevogels in Nederland voor de toekomst te behouden.

Zie voor meer informatie de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer.

Bron: Ministerie van Economische Zaken, 02/11/16
Bron: http://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=185945&b=gr161104

DELEN

2 REACTIES

  1. Men moet niet alleen naar de landbouw kijken maar ook naar gemeenten. Hier in de gemeente Leiden is de populatie weidevogels kapot gemaakt doordat men er een ‘weidevogelgebied’ heeft aan gelegd.
    Voor de aanleg van het gebied hadden we met normaal agrarisch gebruik en agrarisch natuurbeheer, 137 nesten (2011). Na aanleg (2011- 2013), 30 nesten (2015)…

  2. Belangrijk om te weten dat inmiddels Vogelbescherming Nederland uit dit overleg is gestapt en een klacht heeft ingediend bij de Europese Commissie: Agrarisch Natuurbeheer moet meer zijn dan woorden maar ook daadwerkelijk resultaten opleveren om weidevogelpopulaties te redden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER