A2-gemeenten geven strijd tegen 130 niet op

A2-gemeenten geven strijd tegen 130 niet op

561
0
DELEN

Minister Schultz mocht de maximumsnelheid op rijksweg A2 tussen Vinkeveen en Maarssen in de avond en nacht verhogen naar 130 kilometer per uur. De Raad van State heeft alle bezwaren van de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen ongegrond verklaard. Maar de gemeenten geven niet op.

Vroege aankondiging
Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep mogelijk, maar de gemeenten kondigen meteen aan ook bezwaar te maken tegen een snelheidsverhoging overdag. Tot verbijstering van de gemeenten kondigde minister Schultz in januari namelijk al aan dat automobilisten volgend jaar op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam 130 mogen rijden. Toen moest de Raad van State nog uitspraak doen. Daarbij dient in april nog een rechtszaak van De Ronde Venen bij de rechtbank Midden-Nederland.

Beoordelingsruimte
De gemeenten vinden dat Schultz alvorens de snelheid te verhogen naar 130 een uitgebreid milieuonderzoek had moeten doen en meer rekening met effecten op natuur, gezondheid van omwonenden en verkeersveiligheid had moeten houden. De Raad van State oordeelt echter dat Schultz bij het nemen van een verkeersbesluit beoordelingsruimte heeft, waarbij zij alle betrokken belangen afweegt en politieke en bestuurlijke inzichten een belangrijke rol spelen. De rechter heeft niet tot taak om de waarde of het maatschappelijk gewicht van alle betrokken belangen naar eigen inzicht vast te stellen. De rechter kan slechts toetsen of de belangenafweging in dit geval “zodanig onevenwichtig” is dat de minister het besluit niet in redelijkheid kon vaststellen. Dat was volgens de rechter niet het geval.
Belangen afgewogen

Een lagere maximumsnelheid dan 130 km per uur is volgens het landelijke beleid alleen aan de orde als dat uit oogpunt van milieu of verkeersveiligheid nodig is. De minister heeft die belangen volgens de rechter onderkend en afgewogen, nadat zij de benodigde onderzoeken heeft laten verrichten. De nadelige effecten van het verkeersbesluit op onder meer het woon- en leefklimaat blijven binnen de wettelijke normen en zijn niet zodanig “dat de minister daaraan in redelijkheid doorslaggevende betekenis had moeten toekennen”.
Gevoel van onrechtvaardigheid
Wethouder Pieter de Groene van gemeente Stichtse Vecht noemt de uitspraak “natuurlijk bijzonder teleurstellend voor tienduizenden inwoners van de gemeenten”. ‘Onder veel inwoners heerst het gevoel van onrechtvaardigheid.’ Hij doelt op afspraken die zijn gemaakt bij de wegverbreding op basis van milieuonderzoek, waarbij het rijk aangaf dat onder mer een snelheidsverlaging van 120 naar 100 noodzakelijk was. Aan die afspraken werd acht maanden later al getornd. Daardoor heeft de betrouwbaarheid van de overheid bij de inwoners volgens De Groene een zware deuk opgelopen.

Dichtgeslibde afritten
Wethouder David Moolenburgh van gemeente De Ronde Venen kiest voor de vlucht naar voren. ‘We zijn inderdaad teleurgesteld, maar geven niet op.’ Hij vraagt zich af wat een paar minuten tijdswinst oplevert, vergeleken bij het tijdsverlies door dichtgeslibde afritten op de A2, zoals bij Vinkeveen. ‘Logischerwijs zou de focus meer daar moeten liggen dan op harder rijden.’ Als de snelheid ook overdag verhoogd wordt, zullen de gemeenten wederom bezwaar maken, conform de bijna unaniem door alle partijen aangenomen moties in beide gemeenteraden.

Bron: Binnenlands bestuur

DELEN

LAAT EEN REACTIE ACHTER