Zonder snel internet isoleer je

Zonder snel internet isoleer je

786
0
DELEN
Glasvezelkabel

Dat concludeert Koen Salemink na onderzoek. Het toenemende belang van internet in ons dagelijks leven heeft geleid tot verdere marginalisering van uitgesloten gebieden. Ongelijke toegang tot internet laat eens te meer zien dat de locatie van een gebied nog steeds een grote rol speelt, concludeert de promovendus. Hij onderzocht ruimtelijk gemarginaliseerde plattelandsgemeenschappen met in het bijzonder breedbandinitiatieven. Salemink hoopt donderdag 22 september te promoveren aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Privaat of publiek
De huidige ontwikkelingen op het gebied van digitale exclusie in Nederland, en in een breder opzicht op het gebied van de ‘participatiesamenleving’, roepen de vraag op hoeveel gevraagd kan worden van gemeenschappen zelf en wat een publieke taak zou moeten zijn. Geografische verschillen spelen in dit vraagstuk een belangrijke rol. Als overheden digitale gelijkheid echt belangrijk vinden, dan moeten zij zelforganiserende en initiatiefrijke gemeenschappen de ruimte geven om hun doelen te bereiken, stelt Salemink. Maar bovenal moeten overheden zich volgens hem veel meer inspannen om initiatiefarme gemeenschappen te helpen bij het verkrijgen van toegang tot snel internet. “Het onderwerp ‘snel internet als nutsvoorziening’ moet bij overheden weer op de agenda’s staan”, aldus Salemink.

Dat geldt met name voor plattelandsgemeenschappen, waar het aanleggen van snel internet nu niet rendabel is. Zonder snel internet wordt het platteland een onaantrekkelijke vestigingsplaats voor zowel (potentiële) bewoners als bedrijven. Door gebrekkig internet blijft het economisch potentieel van die regio’s nu onbenut, concludeert Salemink.

Rol overheid
Hij stelt dat de overheid niet enkel mag vertrouwen op burgerinitiatieven om de achterstand op het gebied van breedband in te lopen. Hoewel er mooie voorbeelden zijn van succesvolle initiatieven, er zijn ook nog veel gebieden zonder burgerinitiatief. Gemeenschappen met minder sociale, intellectuele en financiële middelen zullen dan waarschijnlijk verstoken blijven van goede internetverbindingen. Overheden moeten er bovendien voor waken om burgerinitiatieven die leunen op een kleine club vrijwilligers niet te overbelasten of te overrulen, waarschuwt Salemink. Wanneer zo’n klein burgerinitiatief voortijdig doodbloedt, of bewust wordt tegengewerkt, heeft dat vaak ook invloed op andere initiatieven en actiegroepen in de regio.

bron: Rijksuniversiteit Groningen, 13/09/16

bron: http://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=184443&b=gr160914

DELEN

LAAT EEN REACTIE ACHTER