14.4 C
Nieuwkoop
maandag 22 oktober 2018
Blog

Remote-sensing toont hoe groene ruimte in Amsterdam afneemt

De compacte stad en groene ruimte zijn beiden instrumenten voor een duurzame stad. Maar het zijn ook beleidsterreinen die in elkaar grijpen en tegenstrijdige...

Te veel lawaai bij miljoenen huizen, gezondheid staat op het spel

Ruim een derde van de huizen in Nederland staat op een te lawaaiige plek, volgens nieuwe normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dat blijkt uit...

Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 aangescherpt

Op basis van ruim 100 reacties hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland de Omgevingsvisie NH2050 aangescherpt. In deze visie staat beschreven hoe de provincie de...

Voorlopig geen extra ontsluitingsweg van en naar Moerkapelle

Er komt op korte termijn geen extra ontsluitingsweg van en naar Moerkapelle. Dat schrijft het college van B&W in een informatienota aan de gemeenteraad...

Essay van Klimaatadaptatie Adviesteam: sneller van ambitie naar praktijk

Het Klimaatadaptatie Adviesteam heeft een essay uitgebracht met aanbevelingen voor het klimaat- en waterbestendig inrichten van de leefomgeving. De aanbevelingen komen voort uit een...

Nationale omgevingsvisie helpt bij energietransitie, extra woningbouw en kringlooplandbouw

Nederland groeit en gaat de komende decennia flink veranderen door  de klimaatverandering, het verduurzamen van onze energievoorziening, de bouw van 1 miljoen extra woningen, de noodzakelijke verbetering van de bereikbaarheid en de omslag...

Klimaatadaptief bouwen wordt de nieuwe norm in Zuid-Holland

Nieuwbouwlocaties in Zuid-Holland worden vanaf 4 oktober zoveel mogelijk klimaatadaptief gebouwd. Die ambitie presenteerden 40 Zuid-Hollandse partijen vandaag. Bouwbedrijven, gemeenten, de provincie, waterschappen, maatschappelijke organisaties...

Gemeenten rond Schiphol vrezen voor bouwplannen

Een knetterende ruzie over de huizenbouw rond Schiphol wordt een nieuw breekpunt voor de groei van de luchthaven tussen 2020 en 2030. Gemeenten hebben...

Provinciaal programma gaat bedrijventerreinen langs A12 versterken

De provincie heeft een ‘provinciaal programma grootschalige logistieke bedrijventerreinen A12’ vastgesteld voor de A12-corridor. Dit programma zorgt ervoor dat ruimtelijke ontwikkelingen in de diverse...

Oproep deelname Nacht van de Nacht 27 oktober 2018

Afgelopen jaar was de nacht van de nacht groter dan ooit! Door heel Nederland werden er maar liefst 500 evenementen georganiseerd in het duister waar meer...

EDITOR PICKS